Rijbewijs eerder kwijt; straks ook in de andere EU-landen

Het Europees Parlement vindt dat intrekking van een rijbewijs ook moet gelden in de overige EU-landen. Nu is dat nog alleen geldig in het land waar de autoriteiten dat hebben opgelegd. Ook vinden de EU-politici dat bij meer zware verkeersovertredingen de rijbevoegdheid moet worden ontzegd.

Als een bestuurder zijn rijbewijs verliest na een verkeersovertreding is die sanctie momenteel in de meeste gevallen alleen van toepassing in het land waar de overtreding is begaan, en geen beperkingen met zich meebrengen elders in de EU.

Om ervoor te zorgen dat de schorsing, beperking of intrekking van het rijbewijs in alle EU-landen wordt toegepast, vereisen de nieuwe regels dat dit besluit voortaan wordt doorgegeven aan het EU-land dat het rijbewijs heeft afgegeven.

Bovendien zouden ernstige verkeersovertredingen, zoals overdreven snelheidsovertredingen of rijden onder invloed, ook moeten gaan leiden tot ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de hele EU, zeiden Europarlementariërs dinsdag.

EP-leden bepleiten bovendien een lagere snelheidslimiet voor woonwijken, wat betekent dat het rijden boven de 30 km/u op die wegen ertoe kan leiden dat een bestuurder zijn rijbewijs kwijtraakt of tijdelijk wordt ingevorderd.

De nieuwe regels maken deel uit van het verkeersveiligheidspakket dat de Europese Commissie in maart 2023 heeft gepresenteerd. Het omvat ook de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over regels voor verkeersovertredingen, waarover momenteel met de Transportministers van de 27 EU-landen wordt onderhandeld. 

Omdat die het nog niet eens zijn, moet het pakket voorstellen na de verkiezingen van juni worden afgekaart door het nieuwe Europees Parlement en de nieuwe Europese Commissie.