Ruissen (SGP) vraagt in EU opnieuw om uitstel ‘vergroening’ landbouw

AGRI Committee Trilogue - Extension of the term of Community plant variety rights for the species asparagus and the species groups flower bulbs, woody small fruits and woody ornamentals

Door de Russische oorlog tegen Oekraïne dreigt de Oekraiense graanproductie dit en komend seizoen fors lager uit te vallen. Dat leidt tot risico op voedseltekorten en hoge voedselprijzen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Daarom moet de ‘vergroening’ van de Europese landbouwpolitiek worden stopgezet, vinden SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

Door de sancties tegen Rusland en Belarus valt bovendien de invoer weg van grondstof voor kunstmest. “Dat dreigt de productie van de landbouw te verlagen. Dit is het moment om ruimte te geven aan kunstmestvervangers (mineralenconcentraat uit dierlijke mest). En dan liefst structureel, zo zeggen de SGP’ers in een tienpuntenplan.

In dat plan stellen zij voor dat de verplichte braakligging van landbouwgronden en bufferstroken (uit het nieuwe GLB-beleid) moet worden uitgesteld, en dat het invoeren biologische landbouw moet worden opgeschort en heroverwogen. Ook het dreigende verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet volgens de SGP’ers worden uitgesteld. Daarnaast vinden ze dat voor boeren en landbouwers de Europese noodfondsen moeten worden opengesteld.

De SGP’ers vinden ‘dat onze boeren een deel van de voedseltekorten kunnen aanvullen, maar dan moeten ze snel die kans krijgen van de overheid’, zegt Roelof Bisschop, De twee politici doelen op zowel de Europese als de Nederlandse overheden.  “Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen”, vindt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen. “We moeten altijd voldoende betaalbare voeding kunnen garanderen voor onze bevolking. Dit is niet de tijd om de landbouw verder af te knijpen, maar het tegendeel.”

Met hun voorstellen proberen de SGP-fracties in Straatsburg en Den Haag de besluiten terug te draaien (of uit te stellen) die de afgelopen twee jaar zijn genomen over vernieuwing van het Europese landbouwbeleid. Mede door het strengere Klimaatbeleid moet de Europese landbouw de komende jaren fors ‘vergroenen’, nog steeds tot grote onvrede van de conservatieve en rechtse fracties in het Europees Parlement.