S&D zal niet zo maar elke EVP-keus voor EP-voorzitterschap accepteren

EP Plenary session - Presentation of the programme of activities of the Slovenian Presidency

Voor de sociaaldemocratische S&D-fractie in Straatsburg is het geen uitgemaakte zaak dat dit najaar een EVP-christendemocraat gekozen wordt tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Fractievoorzitter Iratxe Garcia Perez wil ook niet bevestigen dat S&D zich houdt aan de in 2019 gemaakte afspraak dat de EVP halverwege de zittingsperiode het voorzitterschap zou overnemen.

EVP-fractieleider Manfred Weber maakte vorige week tot veler verrassing bekend dat hij afziet van het voorzitterschap omdat hij liever politicus blijft, en EVP-voorzitter Donald Tusk wil gaan opvolgen. Ook wordt er op gezinspeeld dat Weber de handen wil vrijhouden om in Duitsland minister te kunnen worden, als tenminste de CDU/CSU na de bondsdagverkiezingen (26 september) in een nieuwe coalitie komt.

Daarom is de EVP een interne selectieprocedure begonnen om een andere EVP-kandidaat te zoeken om in november de huidige parlementsvoorzitter David Sassoli (S&D) te gaan opvolgen. Het automatisme waarmee de EVP die functie opeist, is meerdere fracties in Straatsburg in het verkeerde keelgat geschoten.

Garcia Perez maakt vanmorgen op een persconferentie in Straatsburg duidelijk dat haar partij ‘niet zo maar elke EVP-kandidaat zal steunen’, dat de situatie de afgelopen jaren ernstig is veranderd en dat Sassoli in de corona-periode het Europees Parlement uitstekend op de kaart heeft gehouden.

Ook sprak ze enkele keren nadrukkelijk over ‘dat er vandaag andere prioriteiten gelden’, kennelijk bedoeld als argument om de eerste afspraak over tussentijdse wisseling op de helling te zetten. Ze wilde niet zeggen dat Sassoli hoe dan ook tussentijds zal terugtreden, of dat hij beschikbaar is om de hele zittingsperiode aan te blijven.

Wel erkende de S&D-leider ‘dat we met de EVP zullen moeten gaan praten’, maar dat ze eerst wil wachten met welke kandidaat de christendemocraten eventueel op de proppen komen. In de wandelgangen worden al de namen worden genoemd van de Spaanse Esteban González Pons, de Nederlandse Esther de Lange en de Maltese Roberta Metsola. Veel Europarlementariërs zien graag een vrouwelijke politica als voorzitter van het Europees Parlement.