Strengere EU-gedragsregels alleen voor grote bedrijven

Press conference on corporate sustainability due diligence directive

Grote bedrijven moeten straks niet alleen hun eigen bedrijfsvoering toetsen op internationale gedragsregels, maar ook die van hun leveranciers en van hun afnemers. De lidstaten hebben na nieuwe afzwakkingen alsnog ingestemd met nieuwe regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door de drempel van het aantal werknemers van een bedrijven te verhogen van 500 naar 1000 en de omzet van €150 miljoen naar €450 miljoen, valt nu nog maar een derde van de bedrijven onder de nieuwe wet, in tegenstelling tot wat aanvankelijk was voorgesteld.

Vooral de Duitse en Franse liberale fracties in Berlijn, Parijs en Straatsburg hadden bezwaren tegen belemmerende regels voor bedrijven en ondernemers in de EU-landen.

België, dat het zes maanden durende roulerende voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt, had twee keer tevergeefs geprobeerd de steun van de EU voor de wet veilig te stellen, aangezien Duitsland en andere EU-leden, waaronder Italië, zich van stemming onthielden.

Rome verwees naar complexe onderhandelingen, waarbij ook een nieuwe wet inzake verpakkingsafval betrokken was, waar Italië enige bedenkingen bij heeft geuit en zegt dat nu het juiste evenwicht is gevonden. Ook die wet werd vrijdag goedgekeurd.

De Nederlandse Europarlementariër Lara Wolters (S&D/PvdA), die toezicht hield op de wetsvoorbereiding, zei dat “de goedkeuring van de anti-wegkijkwet een overwinning is voor mens en milieu, en een verlies voor cynische lobbyisten. Onwelwillende ondernemerslobby’s stelden alles in het werk om de wet uit te kleden en te stoppen”.


“Nu ligt de bal bij het Europees Parlement voor de allerlaatste horde. Na vijf jaar onderhandelen en overleggen is het de hoogste tijd om een grote stap richting de eerlijkere economie van de toekomst te zetten.”

Op korte termijn maakt het Europees Parlement bekend wanneer het stemt over het akkoord. Dit gaat in twee etappes: de Parlementscommissie Juridische Zaken (JURI) buigt zich volgende week eerst over het akkoord; bij een meerderheid in de commissie, stemt het Parlement in plenaire zitting in april.