maandag 29 mei 2023
Home EP Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten heeft een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop vee door EU-landen wordt vervoerd. Ook hekelt de ANIT-commissie het jarenlange gebrekkige toezicht door EU-landen op zulke veetransporten. 

In veel gevallen kregen dieren te weinig voedsel en water, werden blootgesteld aan extreme temperaturen, en werden soms ondergebracht in volgepropte laadruimtes

De parlementaire enquêtecommissie ondervroeg tientallen Europese instanties en functuionarissen, en ook  nationale autoriteiten, dierenbeschermingsorganisaties, dierenartsen, transporteurs en boeren. Daarnaast werden plekken bezocht waar dieren geëxporteerd worden.

De enquêtecommissie stelt vast dat dieren vooral tijdens transporten naar landen buiten de EU in benarde posities komen. ‘De EU voldoet niet aan haar plicht om te zorgen dat het goed gaat met dieren tijdens het gehele transport van vertrek tot aan de plaats van bestemming’, concludeert de onderzoekscommissie.

Transporten per schip zijn problematisch: ‘het merendeel van de 80 schepen die een Europese licentie hebben voor diertransport, is zeer oud en vormt een risico voor het welzijn van zowel mensen als dieren aan boord’, aldus het onderzoeksrapport.

“Dit onderzoek bevestigt dat regels systematisch worden overtreden. Dieren worden over lange afstanden door Europa – en ver over de Europese grenzen heen – getransporteerd. Hun welzijn is daarbij serieus in het geding. De misvatting dat het om ongelukjes en incidenten zou gaan is definitief weerlegd,” zegt de Nederlandse Europarlementarier Anja Hazekamp (PvdD). Zij is een van de mede-opstellers van het rapport.

Behalve over de bevindingen van haar onderzoek, stemde de ANIT-enquêtecommissie donderdag ook over een reeks aanbevelingen om dierenleed tijdens transporten te verminderen. Dieren jonger dan vijf weken, zoals kalfjes en bokjes, mogen niet meer vervoerd worden. Oude dieren moeten volgens de enquêtecommissie niet meer op lange transporten worden gezet.

Om te voorkomen dat dieren met extreme temperaturen te maken krijgen, adviseert de commissie het toelaatbare maximum te verlagen van 35 tot 30 graden. Verder moet er een rode lijst komen van transporteurs die vaak de regels overtreden. Van deze ‘foute’ transporteurs moet de licentie worden ingetrokken.

De aanbevelingen van de enquêtecommissie worden in januari definitief vastgesteld in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. De Europese Commissie bereidt momenteel een aanpassing voor van de EU-wetgeving ter bescherming van dieren tijdens transport.

Een voorstel daartoe zal de Europese Commissie presenteren in 2023. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie worden betrokken bij de wetswijziging. Daarnaast loopt er momenteel een openbare consultatie, waarin bedrijven en burgers hun mening kunnen geven over Europese dierenwelzijnsregels.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...