zondag 4 juni 2023
Home EP Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten heeft een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop vee door EU-landen wordt vervoerd. Ook hekelt de ANIT-commissie het jarenlange gebrekkige toezicht door EU-landen op zulke veetransporten. 

In veel gevallen kregen dieren te weinig voedsel en water, werden blootgesteld aan extreme temperaturen, en werden soms ondergebracht in volgepropte laadruimtes

De parlementaire enquêtecommissie ondervroeg tientallen Europese instanties en functuionarissen, en ook  nationale autoriteiten, dierenbeschermingsorganisaties, dierenartsen, transporteurs en boeren. Daarnaast werden plekken bezocht waar dieren geëxporteerd worden.

De enquêtecommissie stelt vast dat dieren vooral tijdens transporten naar landen buiten de EU in benarde posities komen. ‘De EU voldoet niet aan haar plicht om te zorgen dat het goed gaat met dieren tijdens het gehele transport van vertrek tot aan de plaats van bestemming’, concludeert de onderzoekscommissie.

Transporten per schip zijn problematisch: ‘het merendeel van de 80 schepen die een Europese licentie hebben voor diertransport, is zeer oud en vormt een risico voor het welzijn van zowel mensen als dieren aan boord’, aldus het onderzoeksrapport.

“Dit onderzoek bevestigt dat regels systematisch worden overtreden. Dieren worden over lange afstanden door Europa – en ver over de Europese grenzen heen – getransporteerd. Hun welzijn is daarbij serieus in het geding. De misvatting dat het om ongelukjes en incidenten zou gaan is definitief weerlegd,” zegt de Nederlandse Europarlementarier Anja Hazekamp (PvdD). Zij is een van de mede-opstellers van het rapport.

Behalve over de bevindingen van haar onderzoek, stemde de ANIT-enquêtecommissie donderdag ook over een reeks aanbevelingen om dierenleed tijdens transporten te verminderen. Dieren jonger dan vijf weken, zoals kalfjes en bokjes, mogen niet meer vervoerd worden. Oude dieren moeten volgens de enquêtecommissie niet meer op lange transporten worden gezet.

Om te voorkomen dat dieren met extreme temperaturen te maken krijgen, adviseert de commissie het toelaatbare maximum te verlagen van 35 tot 30 graden. Verder moet er een rode lijst komen van transporteurs die vaak de regels overtreden. Van deze ‘foute’ transporteurs moet de licentie worden ingetrokken.

De aanbevelingen van de enquêtecommissie worden in januari definitief vastgesteld in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. De Europese Commissie bereidt momenteel een aanpassing voor van de EU-wetgeving ter bescherming van dieren tijdens transport.

Een voorstel daartoe zal de Europese Commissie presenteren in 2023. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie worden betrokken bij de wetswijziging. Daarnaast loopt er momenteel een openbare consultatie, waarin bedrijven en burgers hun mening kunnen geven over Europese dierenwelzijnsregels.

Populair

Duitse CDU’ers kiezen versneld opvolger van Merkel en AKK

De Duitse regeringspartij CDU wil haar nieuwe voorzitter al op 25 april kiezen, tijdens een extra partijcongres. De nieuwe partijvoorzitter moet...

Polen bouwt met EU-subsidie bio-gasinstallaties op 20 boerderijen

Twintig grote Poolse landbouwbedrijven gaan met subsidie hun energielevering overschakelen op eigen biogasinstallaties. De installaties op boerderijschaal zijn...

Nieuwe covid-19 variant Cluster-5: Denemarken ruimt nu alle nertsen

Denemarken heeft besloten alle 17 miljoen nertsen op alle ruim 300 nertsenfokkerijen in het land uit voorzorg te ruimen na het...

Visserijoverleg over vangstquota zit vast op EU-VK handelsverdrag

De onderhandelingen van de LNV-ministers over de Europese visquota voor volgend jaar hebben nog niets opgeleverd. Het overleg zit min of...

Uitbuiting op campignonkwekerij niet bewezen; veel minder celstraf

Drie mannen en een Limburgse champignonkwekerij zijn in hoger beroep tot aanmerkelijk lagere straffen veroordeeld dan aanvankelijk door de rechtbank. De...

Net binnen

Chemieconcerns dienden pesticidentest wel in bij VS maar niet bij EU

Enkele Europese chemieconcerns hebben meerdere studies naar mogelijke risico’s van hun bestrijdingsmiddelen niet aan de Europese Unie verstrekt. Het gaat om negen...

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...