Timmermans: Klimaattop COP’26 krijgt ook gevolgen voor Nederland

S&D event ' It's not goodbye it's au revoir '

Het Europees Parlement ziet veel positieve punten bij de afspraken die onlangs op de Klimaattop in Glasgow zijn gemaakt. De meeste Europarlementariërs beschouwen ‘Glasgow’ niet als een mislukking, maar juist als een stap in de goede richting. Nederlandse Europarlementariërs zijn er niet allemaal even tevreden over.

Volgens Klimaatcommissaris Frans Timmermans is er duidelijke vooruitgang geboekt. De wereld heeft nog steeds een kans om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Landen die nog niet voldoen aan de criteria van Parijs en Glasgow moeten volgend jaar op een top in Sharm-el-Sheik terugkomen met ambitieuzere nationale plannen, aldus de Eurocommissaris.

In antwoord op vragen van Nederlandse verslaggevers zei Timmermans na afloop van het debat dat de nieuwe Europese Klimaatwetten ook voor Nederland gevolgen zullen hebben, en waarschijnlijk moeten leiden tot extra inspanningen. Hij verwacht dat in het aanstaande regeerakkoord vooral bij landbouw, transport en bouwen extra beperkingen tegen luchtvervuiling zullen worden opgenomen.

Veel Europarlementariërs vinden dat er wereldwijd meer actie nodig is tegen klimaatverandering. Momenteel heeft alleen de EU een klimaatwet en duidelijke plannen om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen. Sommige Europarlementariërs zeiden dat te veel landen niet ambitieus genoeg zijn. Een aantal van hen wees naar China.

SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen zag het zó: ‘Eén, het is een goede zaak dat we als EU voorop willen lopen, maar als we te ver voor de troepen uitlopen, concurreren we onszelf uit de markt. Twee, de EU kan dit niet alleen. Landen met veel vervuilende industrie, zoals China en India, moeten ook een bijdrage leveren.’

Daarbij is wereldwijde samenwerking cruciaal, vindt Ruissen. ‘Dat we het emissiehandelssysteem nu mondiaal gaan toepassen, is daarbij een belangrijke stap. En drie, uitfasering van fossiele brandstoffen is nodig.’

Door COP26 onderstreept de wereld voor de eerste keer het belang van een maximale opwarming met 1,5 graad, zei Mohammed Chahim (PvdA). ‘Onder de twee graden blijven is niet genoeg.’

Bas Eickhout (GroenLinks) is nog niet tevreden. ‘Deze top heeft wel duidelijk gemaakt dat we niet nog eens vijf jaar kunnen wachten op nieuwe doelen.’ Het Europarlement moet volgens Eickhout ‘echt voorkomen dat investeringen in gas als ‘duurzaam’ bestempeld worden, zoals nu dreigt te gebeuren’.