Timmermans’ Natuurherstelwet ruimschoots door Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft met een onverwacht ruime meerderheid van enkele tientallen stemmen (336 – 300 -13) de omstreden natuurherstelwet aangenomen. Dat is méér dan de één of twee stemmen verschil waar eerder rekening mee werd gehouden.

De poging van  de EVP/CDA-fractieleders Manfred Weber en Esther de Lange om ‘de wet-Timmermans’ af te wijzen, haalde onder luid applaus geen meerderheid (324 – 312 -12).

Nadat onlangs in parlementscommissies de stemmen tot driemaal toe staakten, lijken ditmaal weifelende Renew-liberalen en EVP/CDA-dissidenten de doorslag te hebben gegeven. Vijftien christendemocraten stemden tégen het voorstel om de wet af te wijzen, en 21 EVP’ers stemden voor de wet.

In het Parlement lag ditmaal een VVD/D66-compromis op tafel dat sterk overeenkomt met de eerdere deal tussen de Europese milieuministers, waardoor de wet-Timmermans nog verder werd afgezwakt. 

Volgens Europarlementarier Bas Eickhout (GroenLinks) was verdere afzwakking van het Commissievoorstel door zo veel (politieke) weerstand onontkoombaar geworden. ‘Het belangrijkste staat echter nog overeind: een wet waarin staat dat de natuur hersteld moet worden. Hier kunnen én moeten we op voortbouwen”.

Parlementsrapporteur César Luena wees er op dat de komende maanden de milieuministers en de rapporteurs het nog eens moeten worden over de amendementen die op het laatste moment zijn toegevoegd. Hij maakte ook duidelijk dat hij in die triloog-onderhandelingen geen nieuwe blokkades door EVP/CDA zal toestaan.

Klimaatcommissaris Frans Timmermans reageerde na afloop tevreden over het feit dat het Europees Parlement ook vindt ‘dat we iets moeten doen aan natuurherstel’. Meteen na afloop gaf hij een drukbezochte persconferentie, waarbij hij (in vloeiend Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands) er op wees ‘dat de natuur niet langer kan wachten’.

Ook hekelde Timmermans de manier waarop Weber en De Lange ‘door weg te lopen van de vergadertafels’ en ‘met schijnargumenten en onwaarheden’ geprobeerd hebben het democratisch proces in Brussel en Straatsburg te ondergraven. De CDA-fractieleider noemde de uitslag teleurstellend en sprak van ‘met de hakken over de sloot’.

Deze wet zo doordrukken, noemde ze ‘niet verstandig’. Als lichtpuntje zag ze dat nu alsnog het EVP-voorstel is opgenomen voor ´een noodrem’, als door de natuurherstelwet mocht blijken dat de voedselproductie of de woningbouw in de knel komt.

Bert-Jan Ruissen (SGP) noemde het ‘een goede zaak’ dat een meerderheid het voorstel wat heeft afgezwakt. ‘Toch hadden we liever gezien dat het voorstel was verworpen of verder was afgezwakt. De EU-regels voor natuurherstel zijn nog steeds te star, te eenzijdig en te ingrijpend’. 

Volgens Peter Van Dalen (ChristenUnie) zijn er nog veel knelpunten. Volgens hem is het tijdschema rigide en is er geen maatwerk. Zelf onthield Van Dalen zich van stemming, omdat er volgens hem ook veel goede aspecten aan de natuurherstelwet zitten.