donderdag 2 februari 2023
Home EP Wojciechowski wil EU-miljarden zo snel mogelijk in landbouw inzetten

Wojciechowski wil EU-miljarden zo snel mogelijk in landbouw inzetten

EU-landbouwcommissaris Janus Wojciechowski wil de extra 7,5 miljard euro uit het corona mega-herstelfonds voor de agrarische sector zo snel mogelijk inzetten. Dat bedrag zit in de meerjarenbegroting die de EU-regeringsleiders in juli bereikten, maar waarmee het Europees Parlement nog niet wil instemmen.

De landbouwcommissie van het Europees Parlement bepleitte maandag opnieuw dat er meer geld voor Landbouw moet komen, en wil daarom de komende twee jaar het huidige GLB-beleid (met bijbehorend subsidies!) in stand houden. De Europese Commissie vindt één jaar voldoende uitstel voor extra GLB-overleg, en voor het op-gang-brengen van het Green Deal-klimaatbeleid.

Omdat de extra 7,5 miljard corona-herstelfonds is toegevoegd aan het fonds voor plattelandsontwikkeling, de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), komt ook dat bedrag nu ‘vast te zitten´ in allerlei dossier-vergaderingen tussen ministers, Europese Commissie en Landbouwraad.

Wojciechowski zei dat de Commissie op zoek is naar juridische oplossingen om het geld onmiddellijk in te kunnen zetten, aangezien boeren dit geld zo snel mogelijk nodig hebben. “Dit is een herstelfonds en we moeten nú herstellen, niet over twee of drie jaar”. Duitsland heeft al voorgesteld het geld vooral in de eerste twee jaar uit te keren.

Volgens Wojciechowski is het extra GLB-geld niet alleen bestemd voor boeren, maar ook voor de verwerkende industrie. Wat dat concreet kan inhouden, maakte hij nog niet duidelijk.

“Veel problemen in de landbouw komen voort uit het feit dat de verwerkende industrie gescheiden is van de landbouw”, voegde Wojciechowski eraan toe, en hij pleitte ervoor om de twee domeinen niet gescheiden te houden in de begrotingsuitgaven.

Bijkomend probleem is dat de financiële Budgetcommissie van het Europarlement het nog niet eens is met de volledige meerjarenraming, en minstens 110 miljard euro extra verlangt die eerder onder druk van ‘de vrekkige vier’ waren wegbezuinigd. Bovendien dreigt er nog steeds een principiële botsing over de vraag of de EU voortaan zelf belastingen mag gaan heffen.

Wojciechowski verdedigde het huidige meerjarenbudget, aangezien de GLB-uitgaven nu € 344 miljard in contante prijzen zullen bedragen – of € 386,7 miljard inflatie gecorrigeerd. Dit is ongeveer 20 miljard euro meer dan wat in juli 2018 was gereserveerd, hoewel nog steeds aanzienlijk lager dan de huidige GLB-begroting 2014-2020.

Na weken van oplopende spanningen tussen Commissie en AGRI-commissie probeerde Wojciechowski voor het eerst de spanningen te bezweren, waarbij de Commissie open bleef voor nieuwe argumenten. “Het vroege gebruik van het corona herstelfonds kan echt een nieuw licht op deze kwestie werpen en misschien zal het het compromis gemakkelijker maken”, concludeerde hij.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Ook Nederland beperkt technologie-verkoop aan Chinese industrie

Nederland en Japan gaan samen met de Verenigde Staten de verkoop van halfgeleider-machines aan China beperken. Daardoor kunnen de Chinezen niet zelf...