Wojciechowski wil meer EU-geld voor landbouw, maar pas na 2027

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski vindt dat de EU meer geld moet uittrekken voor nieuw Europees landbouwbeleid, over ruim vier jaar, na 2027. Hij deed zijn uitspraak dinsdag, aan de vooravond van de presentatie (woensdag) van nieuwe structuur-afspraken over de Europese begrotingen.

Wojciechowski vindt dat voor het landbouwbeleid 2027 – 2032 niet dezelfde fout moet worden gemaakt als in het huidige glb waarbij eerst de financiële speelruimte werd vastgesteld, en daarna pas de taken. Wojciechowski vindt dat dat andersom moet. 

Hij zei dat de huidige Europese Commissie weliswaar de eerste kaders voor vernieuwing wil opstellen, maar besluiten worden overgelaten aan de nieuwe Commissie. Begin 2024 zijn er Europese verkiezingen, en eind 2024 wordt een nieuwe Europese Commissie samengesteld.

Wojciechowski zegt dat vanaf 2027 het landbouwbeleid meer moet doen tegen het nog steeds afnemen van het aantal agrarische bedrijven in de EU-landen, en voor het aantrekken van meer jonge agrariërs. Zijn publiekelijk uitspraken dinsdag, voorafgaand aan de officiële presentatie, wijzen er op dat voor vernieuwing van het GLB na 2027 kennelijk nog geen financiële afspraken zijn gemaakt.

Minister van Financiën Sigrid Kaag verwacht een “spannende periode van onderhandelingen” over nieuwe Europese begrotingsregels. Die regels (begrotingstekort niet boven de 3 procent van het bbp; staatsschuld niet hoger dan 60 procent), zijn kort na het begin van de coronapandemie tijdelijk opgeschort.

De Europese Commissie wil het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact in 2024 weer in ere herstellen, maar wel met de nodige aanpassingen en verbeteringen.