WUR over boer-tot-bord: cijfers zijn indicatie; grote verschillen per land

WUR-onderzoeker Roel Jongeneel heeft tegen het Europees Parlement gezegd dat de uitkomsten van zijn studie naar gevolgen van de Green Deal en de boer-tot-bord-voedselstrategie vooral indicatief zijn.

In een gezamenlijke hoorzitting van de AGRI-landbouwcommissie en de ENVI-Milieucommissie benadrukte Jongeneel dat zijn studie vooral kijkt naar gevolgen aan de productiekant. Naar inkomens verwijst zijn WUR-studie slechts indicatief.

Jongeneel gaf gisteren in de hoorzitting een toelichting op twee WUR-studies naar mogelijke gevolgen van de boer-tot-bordstrategie op de akkerbouw en de veehouderij Aan de hand van sheets maakte hij duidelijk dat het Green Deal en F2F naar verwachting een negatieve impact zullen hebben op zowel de dierlijke en plantaardige productie in de EU van 10 tot 15 procent zal hebben. De gevolgen zullen verschillen per gewas, per bedrijfssysteem en vooral per regio.

Jongeneel benadrukte dinsdagmiddag dat er per land grote verschillen kunnen optreden, afhankelijk van hoe het EU-beleid straks per land via de nsp’s in praktijk gaat worden gebracht. ‘We hebben alleen wat case studies gedaan; er hangt straks erg veel af van welk beleid er precies wordt geïmplementeerd en ook hoe zaken lokaal worden aangepakt. Daarover is nu nog heel weinig bekend”. 

De WUR-studies zijn gedaan in opdracht van CropLife Europe en van Copa-Cogeca en concentreren zich vooral  op de gevolgen voor de landbouw. Eén van die studies laat zien dat de inkomenseffecten zowel sterk positief als negatief kunnen uitpakken. Een positieve factor is de verwachting van prijsstijgingen als gevolg van de Green Deal.

Een negatieve factor zijn de extra milieueisen die leiden tot extra beperkingen en hogere kosten. ‘Ik benadruk steeds dat er sprake is van grote regionale verschillen. Je zou binnen de EU verschuivingen in productie kunnen krijgen. Sommige landen kunnen dan winnen (bijv in Oost-Europa) en andere verliezen (landen met environmental hotspots). Jongeneel noemde dat ‘een lastig verhaal’. 

Bovendien is nog niet duidelijk in welke mate de overheid de boeren zal helpen met gerichte betalingen. “Onze slagen om de arm hebben ook daarmee te maken: er is nog heel veel gewoon niet bekend, hoe kan je dan de impact ervan inschatten?  Wat nu wordt gedaan is vooral indicatief’, zo zei Jongeneel op vragen om een toelichting.