Adema zegt nog niks over EU-plannen voor crispr-cas en glyfosaat

Landbouwminister Piet Adema zal de komende dagen op de informele EU-top in het Spaanse Cordoba geen Nederlands standpunt innemen over de toelating van nieuwe gmo-technieken in de landbouw.

Sommige vormen van genetische bewerking van voedselproducten worden binnenkort mogelijk in de EU-landbouw toegestaan. Duitsland en Oostenrijk hebben zich daar al tégen uitgesproken, maar Adema zegt in reactie op Kamervragen dat hij niet kan toezeggen dat hij zich daar bij zal aansluiten.

Ook zal Adema zich nog niet vastleggen over mogelijke hernieuwde toelating van glyfosaat-middelen in de gewasbescherming. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, in antwoord op opmerkingen van verscheidene fracties over dat EU-beraad. Wel zegt hij dat hij over genoom-technieken en glyfosaat binnenkort met een standpunt naar de Tweede Kamer komt.

Wel zal Adema op het LNV-beraad in Cordoba het Nederlandse standpunt benadrukken over halvering van het gebruik van gevaarlijke chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Daar zijn veel landen en landbouworganisaties (nog) tegen, zo lang er geen natuurvriendelijke vervangers voor beschikbaar zijn.

“Ik erken dat gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn voor voedselzekerheid. Een transitie naar duurzamere gewasbescherming is echter onvermijdelijk. Ik vind het daarom belangrijk dat de EU-besprekingen dóórgaan”, aldus Adema in zijn geannoteerde Kamerbrief. 

De Spaanse LNV-minister Luis Planas wil als tijdelijk EU-voorzitter die drie dossiers de komende maanden door het Europese besluitvormingstraject loodsen, maar er zijn in veel EU-landen en onder agrarische organisaties nog veel bedenkingen tegen. Spaanse boeren zijn van plan dinsdag bij de EU-ministersbijeenkomst te gaan protesteren.

EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zoekt op het informele beraad steun bij de 27 LNV-ministers voor zijn plannetje om de bijkomende transportkosten van de export van Oerkraiens graan naar EU-havens te gaan subsidiëren, en daarvoor dit jaar 600 miljoen euro uit te trekken.

Daarover sluimert binnen de Europese Commissie een conflict omdat Wojciechowski ook het huidige importverbod (dat over anderhalve week afloopt) nog enkele maanden wil verlengen. Dat willen de meeste EU-landen niet, tot grote frustraties van vijf Oekraïense EU-buurlanden