vrijdag 7 oktober 2022
Home Europese Commissie Brussel en eerste zeven agrarische EU-landen eens over nationaal plan

Brussel en eerste zeven agrarische EU-landen eens over nationaal plan

De Europese Commissie heeft de strategische GLB-plannen van de eerste zeven EU-landen definitief goedgekeurd: Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Polen, Portugal en Spanje.

Brussel noemt deze eerste goedkeuringen van een paar grote agrarische EU-landen een belangrijke stap naar de implementatie van een nieuw gemeenschappelijke landbouwbeleid, vanaf komend jaar. 

Voor de periode 2023-2027 is 270 miljard euro beschikbaar voor landbouwbetalingen. De zeven goedgekeurde plannen zijn samen goed voor bijna de helft daarvan (120 miljard euro), waarvan meer dan 34 miljard uitsluitend voor milieu- en klimaatdoelstellingen.

Als onderdeel van dat nieuwe landbouwbeleid mogen de EU-landen nu zelf een pakket subsidiabele maatregelen vaststellen, mits die maar bijdragen aan tien EU-criteria voor een duurzame landbouw. Wel moeten ze dat contractueel vastleggen in nationale plannen.

EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei dat deze goedkeuring op een cruciaal moment komt. De Europese landbouw bevindt zich volgens hem in een moeilijke situatie: de Russische oorlog in Oekraïne en de zomerse droogte hebben geleid tot forse stijging van de productiekosten. De Europese boeren hebben een langetermijnperspectief nodig, inclusief een duidelijk juridisch en financieel kader, benadrukte Wojciechowski.

Hij kon echter nog niet zeggen hoe vergevorderd de onderhandelingen zijn met de overige twintig EU-lidstaten. Van de zeven nu goedgekeurde nsp’s was van vijf ervan eigenlijk al in juni bekend dat Brussel ermee instemde. Op het laatste moment zijn daar alleen Italië en Ierland bijgekomen. Van alle andere landen is eigenlijk al vanaf mei/juni bekend dat ze de deadline van 1 augustus niet gingen halen, en ook september of oktober niet.

Verscheidene Midden-Europese landen zijn veel te laat begonnen met het indienen van hun plannen, omdat ze eigenlijk helemaal niet wilden dat de Europese Commissie daar zeggenschap over houdt.

De onderhandelingen over de Duitse plannen zit grotendeels vast omdat de Duitse stoplicht-coalitie het nog niet eens is over de financiering van een ingrijpende modernisering van de landbouw- en veeteelt. Bovendien is er in Duitsland nog strijd om bevoegdheden op regionaal of landelijk niveau.

De goedkeuring van het Nederlandse nsp laat op zich wachten omdat er ‘verwevenheid met andere dossiers is’, zoals het eufemistisch wordt geformuleerd.  Of het Brussel is of Den Haag dat LNV-dossiers aan elkaar koppelt, is nog niet duidelijk. Hoewel nergens formeel bevestigd, is overduidelijk dat de grote hoeveelheden Nederlandse mest en stikstof voor de landbouwafdeling in Brussel h’et grote struikelblok zijn.

Het Nitraatcomité van de EU neemt op 15 september een besluit over het Nederlandse verzoek voor verlenging van de ruimere regels voor het uitrijden van mest. Naar verwachting neemt de Europese Commissie dezelfde woensdag, of een week later, het definitieve besluit. Dat zal dan nog moeten worden verwerkt in de nsp-afspraken die dan op 1 januari 2023 ingaan.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Extra G20-top over meer export van goedkopere Russische kunstmest

De Verenigde Naties juichen het "succes" toe van de recente overeenkomst tussen Kiev en Moskou over het deblokkeren van de graanexport...

EU: geld uit plattelandsfonds ook voor biogas en nieuwe energiekoers

De EU-landen zijn het ermee eens dat een deel van de honderden miljarden voor de Europese energietransitie zal moeten komen uit...

Na 15 jaar één oplaadsnoertje voor Europarlementariër Toine Manders

Er komt na bijna vijftien jaar gesteggel over procedures en bevoegdheden eindelijk één universele Europese oplader voor alle mobiele telefoons en...

Europese Unie verbetert de aanpak van grensoverschrijdende ziektes

Sinds de coronapandemie wordt door de Europese Unie gewerkt aan de oprichting van een Gezondheidsunie, waarvan de contouren steeds meer zichtbaar...

Vogelgriep onder pluimvee in de EU nog nooit zo ernstig als dit seizoen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is...