zondag 5 februari 2023
Home Europese Commissie Brussel en eerste zeven agrarische EU-landen eens over nationaal plan

Brussel en eerste zeven agrarische EU-landen eens over nationaal plan

De Europese Commissie heeft de strategische GLB-plannen van de eerste zeven EU-landen definitief goedgekeurd: Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Polen, Portugal en Spanje.

Brussel noemt deze eerste goedkeuringen van een paar grote agrarische EU-landen een belangrijke stap naar de implementatie van een nieuw gemeenschappelijke landbouwbeleid, vanaf komend jaar. 

Voor de periode 2023-2027 is 270 miljard euro beschikbaar voor landbouwbetalingen. De zeven goedgekeurde plannen zijn samen goed voor bijna de helft daarvan (120 miljard euro), waarvan meer dan 34 miljard uitsluitend voor milieu- en klimaatdoelstellingen.

Als onderdeel van dat nieuwe landbouwbeleid mogen de EU-landen nu zelf een pakket subsidiabele maatregelen vaststellen, mits die maar bijdragen aan tien EU-criteria voor een duurzame landbouw. Wel moeten ze dat contractueel vastleggen in nationale plannen.

EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei dat deze goedkeuring op een cruciaal moment komt. De Europese landbouw bevindt zich volgens hem in een moeilijke situatie: de Russische oorlog in Oekraïne en de zomerse droogte hebben geleid tot forse stijging van de productiekosten. De Europese boeren hebben een langetermijnperspectief nodig, inclusief een duidelijk juridisch en financieel kader, benadrukte Wojciechowski.

Hij kon echter nog niet zeggen hoe vergevorderd de onderhandelingen zijn met de overige twintig EU-lidstaten. Van de zeven nu goedgekeurde nsp’s was van vijf ervan eigenlijk al in juni bekend dat Brussel ermee instemde. Op het laatste moment zijn daar alleen Italië en Ierland bijgekomen. Van alle andere landen is eigenlijk al vanaf mei/juni bekend dat ze de deadline van 1 augustus niet gingen halen, en ook september of oktober niet.

Verscheidene Midden-Europese landen zijn veel te laat begonnen met het indienen van hun plannen, omdat ze eigenlijk helemaal niet wilden dat de Europese Commissie daar zeggenschap over houdt.

De onderhandelingen over de Duitse plannen zit grotendeels vast omdat de Duitse stoplicht-coalitie het nog niet eens is over de financiering van een ingrijpende modernisering van de landbouw- en veeteelt. Bovendien is er in Duitsland nog strijd om bevoegdheden op regionaal of landelijk niveau.

De goedkeuring van het Nederlandse nsp laat op zich wachten omdat er ‘verwevenheid met andere dossiers is’, zoals het eufemistisch wordt geformuleerd.  Of het Brussel is of Den Haag dat LNV-dossiers aan elkaar koppelt, is nog niet duidelijk. Hoewel nergens formeel bevestigd, is overduidelijk dat de grote hoeveelheden Nederlandse mest en stikstof voor de landbouwafdeling in Brussel h’et grote struikelblok zijn.

Het Nitraatcomité van de EU neemt op 15 september een besluit over het Nederlandse verzoek voor verlenging van de ruimere regels voor het uitrijden van mest. Naar verwachting neemt de Europese Commissie dezelfde woensdag, of een week later, het definitieve besluit. Dat zal dan nog moeten worden verwerkt in de nsp-afspraken die dan op 1 januari 2023 ingaan.

Populair

VS trekken nu ook laatste troepen terug van Turks front in Syrië

De Verenigde Staten trekken alle resterende Amerikaanse militairen terug uit het noorden van Syrië. President Trump heeft daar opdracht voor gegeven....

EP: verbreken Europese belofte aan Balkanlanden ‘strategische misser’

De blokkade van Nederland, Frankrijk en Denemarken tegen de toetredings onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië is een "strategische misser". Met een...

Uitstel in Berlaymont: EU wacht nu op kandidaat van Roemenen en Britten

Dit weekeinde had de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen aan het werk moeten...

EU dreigt Nederland met proces om afschermen van het pensioenstelsel

Nederland moet snel iets doen aan regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen in het buitenland onder te...

EU-Hof: Spanje moet verkiezing van Catalaanse Europolitici erkennen

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de in Madrid gevangen zittende Catalaanse politieke leider Oriol Junqueras parlementaire onschendbaarheid had...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.