Brussel houdt enquête over nitraatemissie

De Europese Commissie heeft een “open publieke consultatie” gelanceerd over de evaluatie van de Nitraatrichtlijn. De komende drie maanden kunnen in alle EU-landen boeren, burgers, industrieën, waterschappen en anderen hun mening over de Nitraatrichtlijn.

De consultatie is een voorloper op de heroverweging van de huidige richtlijn. Brussel wil weten of de huidige aanpak nog past binnen de Europese Green Deal en het nieuwe Klimaat- en Milieubeleid. 

Vooral door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw en door het uitrijden van dierlijke mest op graslanden, neemt de Nitraat-verontreiniging van het bodemwater op veel plekken in de EU toe.

“De Nitraatrichtlijn beschermt grondwater, rivieren, meren en zeeën tegen vervuiling veroorzaakt door nitraten. Het stelt grenzen aan het gebruik van kunstmest en bevordert de adoptie van goede landbouw- en milieupraktijken”, benadrukte de Europese Commissie.

De EU heeft in verscheidene EU-landen, waaronder Duitsland, Nederland en Ierland, eerdere verruimingen (derogaties) voor stikstofgebruik teruggedraaid omdat die landen hun bodemwater nog niet schoner hebben gekregen. 

Brussel wijst er ook op dat het gebonden is aan andere internationale verdragen zoals het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework om “het verlies aan nutriënten tegen 2030 wereldwijd met 50% te verminderen”.

Op grond van de Nitraatrichtlijn zijn de EU-lidstaten verplicht verschillende acties uit te voeren, waaronder het uitvoeren van meer water-kwaliteitsonderzoeken en het aanwijzen van gebieden die bijzonder gevoelig zijn voor nitraatverontreiniging.

De Nitraatrichtlijn ondersteunt ook de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, die “ernaar streeft dat alle Europese oppervlaktewateren in 2027 een “goede toestand” hebben bereikt.