Duitse deelstaten accepteren afschaffing landbouwdiesel

De Duitse deelstaten hebben ingestemd met het aangepaste investerings- en bezuinigingspakket van de coalitieregering, en daarmee met de gefaseerde afschaffing van de goedkope landbouwdiesel. 

Daartegenover komt er een belastingverlichting voor de agrarische sector, wordt de administratieve rompslomp verminderd en gaat Berlijn meewerken aan verruiming van de Europese landbouwregels.Tegelijkertijd kondigde de federale regering een pakket maatregelen aan om de landbouw te ondersteunen.

De federale Bondsraad besloot in Erfurt in meerderheid af te zien van het instellen van een tijdrovende beroepsprocedure tegen de aangepaste investerings- en bezuinigingsoperatie. Op enkele punten was de afgelopen weken al overeenstemming bereikt, zei staatssecretaris Financiën Katja Hessel (FDP). In een protocol-verklaring worden tien punten genoemd die “snel moeten worden geïmplementeerd”. 

Dit omvat onder meer herinvoering van de zogenaamde tariefafvlakking. Bij de berekening van de inkomstenbelasting wordt niet slechts één belastingjaar gebruikt, maar meerdere. Hierdoor kunnen opbrengstverliezen in de agrarische sector als gevolg van bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden beter worden gecompenseerd.

Door een rechtbankbesluit moest de coalitieregering van SPD, Groenen en FDP een investeringsplan van 7 miljard euro terugbrengen tot ruim 3 miljard, waardoor tussentijds extra bezuinigingen nodig waren. Om het gat in de begroting te dichten, besloot de centrumlinkse stoplichtcoalitie onder andere de goedkope diesel voor landbouwvoertuigen gefaseerd af te schaffen. 

De boerenvereniging DBV benadrukte dat de strijd om de landbouwdiesel nog niet geheel voorbij is. Het is essentieel om de landbouw in minstens dezelfde mate te ontlasten, aldus verenigingsvoorzitter Joachim Rukwied. De DBV-voorzitter zei af te wachten of BMEL-minister Cem Özdemir (Groenen) en minister van Financiën Lindner (FDP) hun belastingvoordeeltjes en kostenvermindering nu door de Bondsdag weten te loodsen.

Samenvallend met het begrotingsberaad heeft het BMEL-ministerie in Berlijn vrijdag een nieuw beleidsplan voor biodiversiteit en gebruik van genetische gewasbescherming en groeibevorderaars gepresenteerd. Eerder had Özdemir beloofd dat hij landbouwers wil stimuleren geen of minder gebruik te maken van chemische pesticiden.

Enkele deelstaat-premiers van CDU-huize zeiden dat de dieselkwestie in ieder geval tot de federale verkiezingen van 2025 een rol blijven spelen. Door CDU-geleide deelstaatregeringen zoals Noordrijn-Westfalen, Saksen-Anhalt en Berlijn lieten het bezuinigingspakket van kracht worden, omdat een tegenstem op federaal niveau in hun eigen deelstaat tot een crisis met hun coalitiepartners zou hebben geleid.

Ook zeggen oppositiepolitici benieuwd te zijn of Özdemir zich maandag (25 maart) in de Europese Landbouwraad in Brussel gaat neerleggen bij de EU-versoepeling van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Eerder hebben de Groenen duidelijk gemaakt dat vermindering van lasten voor de boeren niet mag leiden tot verlaging van de ambitie voor milieu, natuur en biodiversiteit.