vrijdag 7 oktober 2022
Home Europese Commissie Duitsland accepteert strengere mestwet tegen nitraatvervuiling

Duitsland accepteert strengere mestwet tegen nitraatvervuiling

De Duitse deelstaten hebben met grote tegenzin ingestemd met een strengere mestwet om aan een Europese milljoenenboete te ontkomen. Daardoor gelden meer gebieden als ‘nitraat-vervuild’ en mag op minder weilanden mest worden uitgereden.

Ook moeten de deelstaten binnen een jaar een veel gedetailleerder netwerk van meetinstallaties in gebruik nemen.

De nieuwe bestuurlijke regeling houdt in dat de “rode gebieden” met bijna de helft toenemen tot 2,9 miljoen hectare landbouwgrond. De Duitse Landbouwminister Cem Özdemir en Milieuminister Steffi Lemke (Groenen) hadden daarover een akkoord bereikt met de Europese Commissie. Brussel had procedures tegen Berlijn aangespannen en gewonnen omdat het niet optrad tegen te hoge concentraties nitraatvervuiling in het Duitse grondwater.

De Europese commissarissen van Klimaat, Milieu, Volksgezondheid en Landbouw hadden Duitsland duidelijk gemaakt dat het negeren, ontwijken en ontduiken van EU-regels niet langer geaccepteerd zou worden. Brussel zou overgaan tot inning van de miljoenenboetes, als de Duitse deelstaten zich tegen de nieuwe regels zouden blijven verzetten. De Duitse waterleidingbedrijven verwelkomen de nieuwe regels tegen nitraatverontreiniging.

Ook in Nederland ligt de gebrekkige naleving van de EU-nitraatrichtlijn onder vuur. Jarenlang had Nederland toestemming om meer natuurlijke mest uit te rijden, maar daaraan wil Brussel een eind maken. Premier Rutte zei afgelopen vrijdag, na afloop van de ministerraad, dat hij er rekening mee houdt dat Nederland die derogatierechten gaat verliezen. “Wij moeten als Nederland ook echt aan de bak. We kunnen er niet op rekenen dat wij anders worden behandeld dan andere landen”, zei de premier.

Landbouwminister Henk Staghouwer en het LNV-ministerie proberen de afgelopen maanden achter de Brusselse schermen alsnog derogatieverlening te krijgen, of een andere meerjarige oplossing. Het EU-nitraatcomité wijst tot nu toe door Nederland aangedragen ideeën van de hand, als die niet op enigerlei wijze bindend of juridisch-afdwingbaar zijn.

Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski heeft onlangs tegenover verslaggevers herhaald dat hij vindt dat Nederland op een beperkte ruimte te veel vee heeft. Hij zegt dat Nederland de veestapel zou kunnen verkleinen met EU-subsidies voor verbetering van dierenwelzijn: minder koeien is ruimere stallen is meer leefruimte is meer dierenwelzijn…..

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Extra G20-top over meer export van goedkopere Russische kunstmest

De Verenigde Naties juichen het "succes" toe van de recente overeenkomst tussen Kiev en Moskou over het deblokkeren van de graanexport...

EU: geld uit plattelandsfonds ook voor biogas en nieuwe energiekoers

De EU-landen zijn het ermee eens dat een deel van de honderden miljarden voor de Europese energietransitie zal moeten komen uit...

Na 15 jaar één oplaadsnoertje voor Europarlementariër Toine Manders

Er komt na bijna vijftien jaar gesteggel over procedures en bevoegdheden eindelijk één universele Europese oplader voor alle mobiele telefoons en...

Europese Unie verbetert de aanpak van grensoverschrijdende ziektes

Sinds de coronapandemie wordt door de Europese Unie gewerkt aan de oprichting van een Gezondheidsunie, waarvan de contouren steeds meer zichtbaar...

Vogelgriep onder pluimvee in de EU nog nooit zo ernstig als dit seizoen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is...