EU-Klimaataanpak: ook belasting op vervuiling scheep- en luchtvaart

Foto door Ethan McArthur op Unsplash

De ministers van Financiën van de EU-landen hebben de Europese Commissie gevraagd de Europese wetten over energiebelasting aan de huidige tijd aan te passen. Daarmee kunnen brandstofgebruik en uitlaatgassen van de scheepvaart en cruiseschepen ook worden belast.

De bijna twintig jaar oude richtlijn houdt geen rekening met de nieuwe EU-klimaatdoelen, moderne technologieën en bio- en andere alternatieve brandstoffen. Tot nu toe zijn de lucht- en scheepvaart nog vrijgesteld van belastingen.

Volgens de Nederlandse minister Wopke Hoekstra zouden zulke vrijstellingen geen deel meer mogen uitmaken van de toekomst. Op initiatief van Nederland riepen negen EU-landen vorige maand de commissie al op een wetsvoorstel te maken voor een Europese vliegbelasting.

De EU streeft ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moeten de juridische kaders en de gevolgen voor de burgers en de overheidsinkomsten worden onderzocht en vastgelegd. In juni hadden de Europese regeringsleiders opdracht gegeven daar snel werk van te maken.

De ministers van Financiën hebben ook besloten dat de EU cryptogeld nog niet toelaat als betalingswijze, totdat de risico’s, de regels en het toezicht naar behoren zijn vastgesteld en aangepakt. De EU-ministers erkennen dat “stablecoins” mogelijkheden bieden voor goedkope en snelle, vooral grensoverschrijdende, betalingen.

Maar volgens de ministers zijn er risico’s met cryptogeld voor consumenten en beleggers en voor de financiële en monetaire stabiliteit. Ook maken ze zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van terrorisme.

Zonder de libra-munt van de Amerikaanse techgigant Facebook bij name te noemen, zegt de verklaring van de ministers dat sommige recente, mondiale projecten onvoldoende informatie hebben verstrekt over de wijze waarop zij precies die risico’s denken te beheren.