zondag 4 juni 2023
Home Europese Commissie EU komt met verbod op verspilling van voedsel en landbouwproducten

EU komt met verbod op verspilling van voedsel en landbouwproducten

De Europese Commissie komt later dit jaar met bindende voorstellen tegen verspilling van voedsel en voor beperking van afvalstromen in de land- en tuinbouw. Dat zou dat wereldwijd de eerste in zijn soort zijn, zegt het Europees Milieuagentschap. 

Maar liefst een vijfde van de voedselproductie in de EU wordt vandaag verspild. Door die verliezen tegen 2030 te verminderen, kan zo’n 4,7 miljoen hectare landbouwgrond worden bespaard, berekende de EEB.

Volgens het milieubureau EEB verspillen de EU-landen meer voedsel dan ze importeren uit niet-EU-landen. In 2021 importeerde de EU 138 miljoen ton landbouwproducten tegen een kostprijs van 150 miljard euro. 

Tegelijkertijd verspilt het jaarlijks 153,5 miljoen ton voedsel, merkte het EEB op. Voedselverspilling is ook verantwoordelijk voor een verlies van 143 miljard euro per jaar en ligt aan de basis van 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

De EEB en 42 andere organisaties uit 20 EU-landen hebben vrijdag een gezamenlijke verklaring gepubliceerd waarin ze de Europese autoriteiten oproepen om lidstaten wettelijk te verplichten om de voedselverspilling tegen 2030 te halveren. 

Ook willen ze dat verspilling van landbouwproducten beter wordt verantwoord. Volgens een rapport van vorig jaar van het Wereldnatuurfonds WWF wordt er veel meer weggegooid dan eerder werd becijferd.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt.