EU komt met verbod op verspilling van voedsel en landbouwproducten

De Europese Commissie komt later dit jaar met bindende voorstellen tegen verspilling van voedsel en voor beperking van afvalstromen in de land- en tuinbouw. Dat zou dat wereldwijd de eerste in zijn soort zijn, zegt het Europees Milieuagentschap. 

Maar liefst een vijfde van de voedselproductie in de EU wordt vandaag verspild. Door die verliezen tegen 2030 te verminderen, kan zo’n 4,7 miljoen hectare landbouwgrond worden bespaard, berekende de EEB.

Volgens het milieubureau EEB verspillen de EU-landen meer voedsel dan ze importeren uit niet-EU-landen. In 2021 importeerde de EU 138 miljoen ton landbouwproducten tegen een kostprijs van 150 miljard euro. 

Tegelijkertijd verspilt het jaarlijks 153,5 miljoen ton voedsel, merkte het EEB op. Voedselverspilling is ook verantwoordelijk voor een verlies van 143 miljard euro per jaar en ligt aan de basis van 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

De EEB en 42 andere organisaties uit 20 EU-landen hebben vrijdag een gezamenlijke verklaring gepubliceerd waarin ze de Europese autoriteiten oproepen om lidstaten wettelijk te verplichten om de voedselverspilling tegen 2030 te halveren. 

Ook willen ze dat verspilling van landbouwproducten beter wordt verantwoord. Volgens een rapport van vorig jaar van het Wereldnatuurfonds WWF wordt er veel meer weggegooid dan eerder werd becijferd.