EU-landen hebben haast met regels voor landbouwgeld koolstofboeren

De Landbouwministers van de EU-landen vinden dat de Europese Commissie haast moet maken bij het opstellen van wetten en regels voor de invoering van koolstofopslag in de landbouw.

Die wetten moeten er voor het eind van het jaar liggen, zeiden ze tegen Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski, die vorige week in Brussel de eerste contouren had geschetst van die nieuwe agrarische tak-van-sport.

De ministers verwelkomden de plannen van de Europese Commissie om koolstoflandbouw op gang te brengen, wat ook een van de belangrijkste prioriteiten is van Frankrijk voor het tijdelijke voorzitterschap van de landbouw-EU Raad.

De Franse minister Julien Denormandie kondigde ook aan dat het terugdringen van milieuvervuiling door de agrarische sector grondig zal worden besproken tijdens een informele ministers bijeenkomst, begin februari in Straatsburg. De ministers streven ernaar om tijdens hun bijeenkomst in maart formele conclusies te trekken over het certificeren van koolstofopslag.

Hoewel er nog weinig bekend is over ‘vergoedingen’ of ‘betalingen’ voor het ‘opslaan van koolstoffen’, beloofde de EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski ervoor te zorgen dat boeren voldoende zouden worden gecompenseerd. Hij reageerde positief op vragen van ministers over de inzet van de nieuwe GLB-gelden, via de nationale nsp’s.

De inspanningen van Frankrijk om de kwestie te versnellen, kregen veel steun van de nieuwe Duitse minister van Landbouw, Cem Özdemir. De Groene politicus noemde koolstoflandbouw “een geweldige kans” voor boeren omdat het een extra, betrouwbare bron van inkomsten biedt.

Spanje heeft in de ecoschema’s van hun nationale strategische plan al enkele koolstoflandbouwpraktijken opgevoerd “zoals intensieve begrazing, natuurbehoud en beplanting in het geval van houtachtige gewassen”, legt de Spaanse minister van Landbouw, Luis Planas, uit. 

Verschillende landen benadrukten ook dat er een duidelijk en betrouwbaar systeem voor meten en belonen zou moeten worden ontwikkeld. Daar zou ook extra EU-geld voor beschikbaar moeten komen, buiten de GLB-subsidies.

De Nederlandse minister Henk Staghouwer waarschuwde dat “EU-inspanningen om koolstofverwijdering te stimuleren niet ten koste mag gaan van EU-inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan”.