EU-landen wachten op hulp tegen varkenspest; Italie nu ook besmet

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement hoopt dinsdag van de Europese Commissie te horen of en hoe Brussel de varkensindustrie gaat ondersteunen.

Europese varkenshouders verkeren in een van hun ernstigste crises, maar EU-commissaris Janus Wojciechowski wil tot nu toe nog niet direct ingrijpen. Hij blijft ervan overtuigd dat de sector zelf een uitweg zal vinden.

De Europese Commissie, die al maandenlang door de lidstaten wordt gewaarschuwd voor de moeilijke situatie, heeft vorige week beloofd dat Wojciechowski uiterlijk eind januari een catalogus van mogelijke maatregelen zal voorleggen. Hij sluit echter tot nu uit dat er met extra Europese subsidies wordt ingegrepen. 

De afgelopen jaren is er door de Afrikaanse Varkenspest en door de corona pandemie in veel EU-landen een enorme overproductie van varkensvlees, met navenant lage prijzen. De overproductie is onlangs verder omhoog geschoten toen de export van varkensvlees, vooral naar Aziatische landen, grotendeels opnieuw tot stilstand kwam. 

Tijdens de huidige Omicron-golf is in veel slachthuizen een aanzienlijk deel van het personeel afwezig door ziekte of quarantaine. Hierdoor is er een knelpunt ontstaan ​​op het gebied van slachten en uitsnijden, waardoor er een achterstand is ontstaan ​​aan slachtrijpe dieren op lokale boerderijen.

Ook in de Italiaanse regio Piemonte neemt het aantal meldingen van wilde zwijnen met Afrikaanse Varkenspest verder toe. De VN-organisatie voor Werelddiergezondheid spreekt al van 15 besmette wilde zwijnen.

De besmettingsgevallen strekken zich uit in een gebied van ongeveer 300 vierkante kilometer. Piemonte heeft de regering gevraagd 100 miljoen opzij te zetten voor getroffen bedrijven. Tegelijkertijd wordt er geprobeerd om het besmette gebied af te bakenen.

De Italiaanse regering trekt inmiddels 50 miljoen uit om varkensbedrijven te beschermen tegen het risico van besmetting door Afrikaanse varkenspest. Het afgelopen weekend hebben honderden mensen in het besmette gebied gezocht naar kadavers van dode wilde zwijnen. In regionale media wordt gepleit voor een nationaal plan voor de uitroeiing van naar schatting jaarlijks 50.000 wilde zwijnen in Piemonte.