EU noemt subsidie voor energie uit gas en kerncentrales ‘duurzaam’

e Europese Commissie heeft investeringen in gasgestookte elektriciteitscentrales en kernenergiecentrales als ‘duurzaam’ bestempeld. Daarmee blijven zulke energiebronnen onder nadere voorwaarden de komende vijftien jaar in aanmerking komen voor Europese en nationale subsidies.

Het besluit wordt al afgewezen door enkele EU-landen waaronder Nederland. Bovendien hebben Oostenrijk en Luxemburg aangekondigd naar het Europese Hof te stappen om dit besluit aan te vechten. Ook EU-deskundigen en Europese fracties hebben zich er al tegen gekeerd omdat Brussel zich niet houdt aan de eigen afspraken over een schoner milieu en minder opwarming van de aarde.

Deze partijen baseren zich op de wetenschappelijke conclusies dat (om het Verdrag van Parijs te halen) nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen taboe zijn. Ook benadrukken ze de gevaren van kernafval en kerncentrales voor het milieu.

Nederland heeft de Europese Commissie laten weten dat het zich verzet tegen plannen om investeringen in aardgas als groen project te classificeren, maar dat het de goedkeuring van kernenergie onder bepaalde bepaalde beperkingen zal accepteren. De EU-landen kunnen het besluit alleen tegenhouden als er meer dan 20 van de 27 landen het afwijzen. Ook kan een meerderheid van het Europees Parlement deze taxonomie-klassering blokkeren.

Frankrijk geldt als fervent voorstander van meer investeringen in kernenergie om ( ‘milieuvervuilende’) gasgestookte centrales tegen te gaan, terwijl Duitsland juist besloten heeft alle (‘gevaarlijke’) kerncentrales te sluiten. De Oost-Europese landen willen juist wel elektriciteitscentrales op gas, zodat ze hun verouderde (‘nog meer vervuilende’) kolengestookte centrales kunnen sluiten.

De Nederlandse Europarlementariër Paul Tang (PvdA) onderhandelde met andere fracties over de omstreden taxonomie voor duurzame investeringen. “De Europese Commissie zet Nederland voor schut. De uiterste poging van het kabinet om Brussel te overtuigen is helaas mislukt. Het kabinet moet nu consistent zijn en van hun stemrecht gebruik maken om dit voorstel van tafel te vegen.”

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement hebben zich al sterk uitgesproken tegen dit voorstel. Ze willen gas en fossiel niet als groen, maar als ‘oranje’ classificeren. Paul Tang: “Ook willen we niet dat ‘groene’ subsidies naar gascentrales gaan die de transitie alleen maar vertragen en niet versnellen. Dat zou wel kunnen gebeuren binnen het huidige voorstel.”

“De Europese Commissie slaat een diepe deuk in geloofwaardigheid van de EU als klimaatleider”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “Bij de klimaattop in Glasgow werden voorzichtige stappen gezet richting het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Nu draait de Europese Commissie de klok terug. Met dit besluit krijgt de geloofwaardigheid van de EU als wereldwijde klimaatleider een gigantische knauw.“