woensdag 31 mei 2023
Home Europese Commissie EU stemt in met Nederlandse miljardensubsidie voor verkleining veestapel

EU stemt in met Nederlandse miljardensubsidie voor verkleining veestapel

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor twee nieuwe Nederlandse subsidieregelingen om veehouders te compenseren die ervoor kiezen om vrijwillig hun veehouderij te sluiten.

Het belangrijkste doel van de nieuwe subsidie, met een totaalbudget van € 1,47 miljard euro, is “het verminderen van de stikstofdepositie op natuurgebieden”.

De voorgestelde regelingen zullen de veestapel in Nederland effectief verkleinen, omdat elke veefokker die meedoet het ermee eens moet zijn dat zijn beslissing om te stoppen met fokken “definitief en onomkeerbaar” is. Ook moeten ze afspreken dat ze met hun stoppremie nergens anders in Nederland of in de Europese Unie (EU) een soortgelijk fokprogramma starten.

De Europese Commissie heeft de voorgestelde regelingen getoetst aan de EU-regels voor staatssteun en tegen concurrentievervalsing. Die criteria staan steun toe voor de volledige of gedeeltelijke sluiting van “productiecapaciteit om milieuredenen”, zo wordt gezegd.

De regelingen worden beperkt tot kleine en middelgrote veehouderijen in Nederland die ermee instemmen als hun “stikstofdepositiebelasting” boven bepaalde minimumniveaus uitkomt. Veehouders die niet of amper vervuilen komen dus niet in aanmerking.

Het Nederlandse kabinet heeft vorig jaar al een stikstoffonds van tientallen miljarden euro’s gereserveerd voor het verbeteren van de Nederlandse natuur, door middel van terugdringing van de stikstof-neerslag. De Nederlandse overheid werd al in 2019 door gerechtelijke uitspraken gedwongen zich meer in te spannen om aan EU-regels voor natuurbehoud te doen. De EU vindt dat er in Nederland veel te veel vee wordt gehouden.

EU-Commissaris Margrethe Vestager (Mededinging), zei: “De door ons goedgekeurde Nederlandse regelingen van € 1,47 miljard vergemakkelijken de vrijwillige sluiting van veehouderijen met aanzienlijke stikstofdepositie op natuurgebieden.

Boeren die deelnemen aan de LBV-regeling van € 500 miljoen krijgen direct 100% van de verliezen vergoed die zij lijden door de sluiting van hun melkvee-, varkens- en pluimveehouderij, inclusief voor verliezen van productiecapaciteit en van productierechten.

Ondertussen staat de LBV-plus-regeling van € 975 miljoen alleen open voor de piekbelasters, de “piekuitstotende broedplaatsen” die een hoog stikstofgehalte uitstoten. 

De afgelopen jaren hebben Nederlandse agrariërs op grote schaal gedemonstreerd tegen ‘afgedwongen’ inkrimping van de veestapel en andere Green Deal-klimaatregels. Recent bij regionale verkiezingen werd een pro-agrariërs partij de grote verkiezingsoverwinnaar.

Populair

Wereldwijde vleesproductie stijgt volgend jaar met twee procent

De wereldwijde vleesproductie vertoont dit jaar een groei van ruim twee procent. Na twee jaar achteruitgang door de Afrikaanse varkenspest, zal...

Bayer gaat in VS bij burgers maar niet bij boeren glyfosaat vervangen

Het chemische concern Bayer gaat in de Verenigde Staten voor particulier gebruik het middel glyfosaat verwijderen uit de onkruidverdelger Roundup. Ook...

Verenigde Staten ‘regionaliseren’ eilanden tegen komst varkenspest

De Verenigde Staten willen tegen de dreigende komst van Afrikaanse Varkenspest een beschermingszone uitroepen rond het Caribische eiland Puerto Rico en...

“Red bijen en boeren” kan nog door gebrek aan genoeg steun mislukken

Het Europees burgerinitiatief "Red bijen en boeren!" kan alsnog mislukken door het ontbreken van het noodzakelijke quorum. De organisatoren van dit...

Spoedberaad in EU-landbouw over hoge prijzen voor kunstmest en gas

De Europese ministers van Landbouw bespreken maandag en dinsdag de explosief gestegen prijzen voor gas en meststoffen. Het onderwerp is alsnog aan...

Net binnen

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt.