EU: strengere criteria tegen uitstoot veeteelt treft alleen grote vervuiler

S&D event ' It's not goodbye it's au revoir '

Europees Klimaatcommissaris Frans Timmermans zegt dat de nieuwe emissienormen tegen luchtvervuiling nauwelijks gevolgen zullen hebben voor de meeste veehouderijen.

Over vijf jaar gaan de strengere eisen ook gelden voor grote veehouderijen met meer dan 150 dieren. Die worden dan verplicht gebruik te gaan maken van de meest-moderne technologie tegen luchtvervuiling.

Timmermans zei vorige week dat de nieuwe regeling alleen de meest vervuilende bedrijven treft. Dat zijn volgens hem 10% van de veehouderijen, 18% van de varkenshouderijen en 15% van de pluimveebedrijven die respectievelijk 41%, 80% en 87% van alle verontreinigende emissies in hun sectoren voor hun rekening nemen. 

De Europese agrarische koepelorganisatie Copa-Cogeca heeft de plannen fel bekritiseerd. De koepel acht de voorstellen niet in lijn met de voedselonafhankelijkheid zoals die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. door EU-politici wordt bepleit.

De strengere eisen zijn volgens Timmermans geen voorstel ‘dat achter boeren aangaat’. “Integendeel. De boeren krijgen een lichtere vergunningsprocedure dan de grote bedrijven en kunnen bovendien financiële steun krijgen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’, aldus Timmermans.

Nederland houdt zich volgens EU-politici al goed aan de huidige richtlijn. Nederland loopt volgens zegslieden binnen de EU voorop in emissiearme stallen. De 2150 varkens- en kippenbedrijven die in Nederland onder de aangescherpte richtlijn gaan vallen, zullen naar verwachting weinig last hebben van de nieuwe richtlijn, zo wordt gezegd.

De nieuwe richtlijn stelt strengere maxima vast voor ruim 80 verontreinigende stoffen. De vorige richtlijn leidde ertoe dat sinds 2004 de uitstoot in de EU door grote verbrandingsinstallaties van zwaveldioxide, stikstof en stofdeeltjes met respectievelijk 77%, 49% en 81% verminderde.

Het voorstel brengt volgens de Europese Commissie het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ in praktijk. De totale extra kosten bedragen enkele honderden miljoenen, maar die kosten verbleken bij de voordelen voor de menselijke gezondheid: 5,5 miljard euro per jaar, zo zegt de Europese Commissie.