woensdag 8 februari 2023
Home Europese Commissie EU werkt aan ruimere kartelregels voor landbouw-en voedselketen

EU werkt aan ruimere kartelregels voor landbouw-en voedselketen

De Europese Commissie is een openbare raadpleging begonnen over verruiming van de concurrentieregels binnen de Europese landbouw.  Het gaat om het toestaan van duurzaamheids-overeenkomsten in de voedselketen tussen boeren, producenten en leveranciers.

Dat soort ketenafspraken zijn in gang gezet in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, en zouden niet langer als ‘kartel-vorming’ gezien worden.

In het nieuwe landbouwbeleid is het niet alleen mogelijk geworden om met gerichte subsidies klimaat- en milieudoelen in de landbouw te stimuleren, maar wordt het ook mogelijk gemaakt om voor bepaalde producten keten-brede contractuele afspraken te maken. Onder de inmiddels deels achterhaalde Europese regels zouden zulke contracten gezien kunnen worden als concurrentievervalsend en/of als marktverstorend.

Commissaris Margrethe Verstager (Mededinging) kreeg al bij het vaststellen van de Green Deal en van-boer-tot-bord opdracht de strakke regels te versoepelen om de eco-schemes binnen de landbouw mogelijk te maken. Middels de nieuwe richtlijnen wordt duidelijk onder wat voor voorwaarden er binnen de agrifoodsector afspraken gemaakt kunnen worden ten behoeve duurzaamheidsinitiatieven.

Commissaris Verstager wees op de noodzaak voor verruiming van de regels binnen de landbouw. “De landbouwproductie staat momenteel voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, variërend van dierenwelzijn en biodiversiteit tot natuurlijke hulpbronnen, gezondheid en klimaatverandering.

We willen ervoor zorgen dat marktdeelnemers in de agrofoodsector gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven kunnen ontwikkelen om deze uitdagingen aan te gaan, met inachtneming van onze mededingingsregels”, aldus Vestager.

Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zei bij de aankondiging van de inspraakronde: “De overgang naar een veerkrachtigere en duurzamere landbouwproductie vereist een betere samenwerking in de hele toeleveringsketen, zodat boeren een billijke opbrengst krijgen voor hun inspanningen om hun productie duurzamer te maken dan wat momenteel verplicht is”.

Het is de bedoeling dat de nieuwe duurzaamheidsovereenkomsten eind dit jaar rechtsgeldig kunnen zijn. Later dit voorjaar komt er ook nog een symposium over.

Populair

EU-landbouwsubsidie in Nederland vooral naar agrarische coöperaties

De coöperatie Natuurrijk Limburg was in 2019 de grootste Nederlandse ontvanger van EU-landbouwgelden, met 6,5 miljoen euro uit de glb-subsidie. Op...

Vissers willen schadevergoeding als zij moeten wijken voor windmolens

Niet alleen voor het plaatsen van nieuwe windmolens op land, maar ook voor de aanleg van nieuwe windmolenparken op zee is...

Voorraad Chinese varkens na de varkenspest weer op oude niveau

In China is de omvang van de varkenspopulaties grotendeels hersteld van de terugval door de Afrikaanse varkenspest (AVP). Zoals het Chinese...

Europese scheepvaart en transport moeten ook minder lucht vervuilen

De Europese scheepvaart veroorzaakt ongeveer een vijfde van de wereldwijde uitstoot door schepen. Niet alleen het Europese vracht- en autoverkeer is...

Oekraïne kampt ondanks EU-steun nog steeds met corruptie en fraude

De Europese Rekenkamer (ERK) zegt dat Oekraïne, ondanks steun en subsidie van de EU, nog steeds kampt met grootschalige corruptie. De...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.