EU werkt aan ruimere kartelregels voor landbouw-en voedselketen

EP Plenary session - Short presentations

De Europese Commissie is een openbare raadpleging begonnen over verruiming van de concurrentieregels binnen de Europese landbouw.  Het gaat om het toestaan van duurzaamheids-overeenkomsten in de voedselketen tussen boeren, producenten en leveranciers.

Dat soort ketenafspraken zijn in gang gezet in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, en zouden niet langer als ‘kartel-vorming’ gezien worden.

In het nieuwe landbouwbeleid is het niet alleen mogelijk geworden om met gerichte subsidies klimaat- en milieudoelen in de landbouw te stimuleren, maar wordt het ook mogelijk gemaakt om voor bepaalde producten keten-brede contractuele afspraken te maken. Onder de inmiddels deels achterhaalde Europese regels zouden zulke contracten gezien kunnen worden als concurrentievervalsend en/of als marktverstorend.

Commissaris Margrethe Verstager (Mededinging) kreeg al bij het vaststellen van de Green Deal en van-boer-tot-bord opdracht de strakke regels te versoepelen om de eco-schemes binnen de landbouw mogelijk te maken. Middels de nieuwe richtlijnen wordt duidelijk onder wat voor voorwaarden er binnen de agrifoodsector afspraken gemaakt kunnen worden ten behoeve duurzaamheidsinitiatieven.

Commissaris Verstager wees op de noodzaak voor verruiming van de regels binnen de landbouw. “De landbouwproductie staat momenteel voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, variërend van dierenwelzijn en biodiversiteit tot natuurlijke hulpbronnen, gezondheid en klimaatverandering.

We willen ervoor zorgen dat marktdeelnemers in de agrofoodsector gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven kunnen ontwikkelen om deze uitdagingen aan te gaan, met inachtneming van onze mededingingsregels”, aldus Vestager.

Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zei bij de aankondiging van de inspraakronde: “De overgang naar een veerkrachtigere en duurzamere landbouwproductie vereist een betere samenwerking in de hele toeleveringsketen, zodat boeren een billijke opbrengst krijgen voor hun inspanningen om hun productie duurzamer te maken dan wat momenteel verplicht is”.

Het is de bedoeling dat de nieuwe duurzaamheidsovereenkomsten eind dit jaar rechtsgeldig kunnen zijn. Later dit voorjaar komt er ook nog een symposium over.