EU wil helft minder chemicaliën in de landbouw wettelijk opleggen

Berlaymont on wikipedia

De Europese Commissie is van plan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in parken en natuurgebieden geheel te gaan verbieden, en voor de rest uiterlijk in 2030 te halveren. Naar verluidt zullen de EU-commissarissen voor Milieu en Klimaat, Landbouw, en Voedselveiligheid in maart een herziening van de huidige EU-regels voor pesticiden aankondigen.  

Aangezien die vermindering al is opgenomen in de van-boer-tot-bord voedselstrategie, is de belangrijkste openstaande vraag nog of de halvering juridisch bindend moet worden opgenomen in een EU-richtlijn, of  meer vrijblijvend in jaarlijkse strategische plannen.

Volgens een via Euractiv uitgelekte versie zoeken Timmermans, Wojciechowski en Kyriakides een combinatie: de halvering wordt verbindend, maar landen mogen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk naar beneden afwijken. Ook mogen chemische verdelgingsmiddelen in sommige beperkte periodes wel worden gebruikt, zo valt uit de nu uitgelekte formuleringen af te leiden.

De Europese Commissie zegt dat deze stappen noodzakelijk zijn omdat een aantal EU-landen de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan om het gebruik van chemische middelen terug te dringen. De EU moet overschakelen naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem, zo wordt benadrukt.

Plannen om het gebruikt van pesticiden te verminderen kunnen alleen slagen als er voor de landbouw vervangende bestrijdingsmiddelen komen en boeren toegang hebben tot alternatieven, inclusief nieuwe genetische manipulatie, zei afgelopen week  Norbert Lins, voorzitter van de landbouwcommissie van het EU-parlement. De nieuwe regeling, zeker als het juridisch-bindend wordt, zal de instemming nodig hebben van zowel het Europees Parlement als de 27 LNV-ministers.

De Duitse minister van Landbouw Cem Özdemir en Milieuminister Steffi Lemke hebben zich sinds hun recente aantreden herhaaldelijk uitgesproken voor het verminderen van pesticiden. De Franse LNV-minister Julien Denormandie, die momenteel EU-voorzitter is, heeft herhaaldelijk gezegd dat hij pesticidendossier dit jaar wil afhandelen.