Europese boeren willen nu op alle vrije akkers graan verbouwen

Wheat harvest in Angevillers, France, August 12, 2021

Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft met een groep Europese deskundigen een eerste opzet gemaakt voor een agri-actiepakket tegen mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne. 

De expertmeeting was aanvankelijk bijeengeroepen om over de torenhoge prijzen voor veevoeder en kunstmest te adviseren, maar moet zich nu vooral richten op de voedselzekerheid.

Volgens een Brusselse bekendmaking zijn er nog geen adviezen opgesteld, en kom de expertgroep opnieuw bijeen op 23 maart, twee dagen na de reguliere vergadering van de 27 LNV-ministers. Dat geeft Wojciechowski en de Franse voorzitter Julien Denormandie de gelegenheid om bij de ministers het draagvlak af te tasten voor eventueel ingrijpende besluiten.

De groep deskundigen bestaat uit nationale experts, evenals vertegenwoordigers van boeren en vissers, voedselverwerkers, handelaren, detailhandelaren, consumenten, voedseltransportdiensten en andere geallieerde bedrijfstakken.

Oekraïne is een belangrijke wereldwijde leverancier van tarwe, maïs en plantaardige olie. Het is op dit moment onduidelijk hoeveel van de wintertarweoogst van het land kan worden geoogst en geëxporteerd, of hoeveel van de maïs- en zonnebloemgewassen van het land dit voorjaar kan worden geplant.

Wojciechowski zei dat Oekraïne goed is voor 19 procent van de tarwe in de EU en 13 procent van zijn oliehoudende zaden. Het verlies van deze invoer zal volgens hem een negatief effect hebben op de veehouderij in Europa.

EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei dat het weinige dat Oekraïne kan oogsten, zal worden besteed aan het voeden van de mensen die nog in het land zijn en dat er geen export wordt verwacht. Dat zal de nabijgelegen landen als Estland, Litouwen, Letland en Polen het meest treffen. Die en andere landen hebben graan en oliezaden nodig om brood en veevoer te maken.

Een van de uitgelekte voorstellen is om in de varkensvleesindustrie marktinterventie en particuliere opslag op gang te brengen. Ook is er niet langer weerstand tegen het openstellen van de agri-crisisreserve van zo’n 500 miljoen euro, voor een schaderegeling voor de dure kunstmest en veevoer.

Het zal afhangen van de ministers of er ook een compensatieregeling komt voor het dure gas in de kassenteelt. Europese ambassadeurs zijn de afgelopen dagen al in Brussel bijgepraat over de op handen zijnde maatregelen.

Wojciechowski zei eerder ook dat de Europese Commissie zal kijken naar de doelstelling voor duurzaam voedselbeleid, inclusief van-boer-tot-bord. Het is in Brussel nog niet uitgelekt of de expertmeeting daar een advies over heeft opgesteld. Wel was al eerder duidelijk dat Klimaatcommissaris Frans Timmermans zijn Green Deal niet wil laten uitkleden, maar dat hij wel aanpassingen of verbeteringen toejuicht.

“Er is een paradigmaverschuiving nodig in de manier waarop Brussel over landbouw denkt, te beginnen met de doelstellingen die zijn uiteengezet in de Farm to Fork,” zeiden de Europese koepelorganisatie Copa en Cogeca afgelopen zondag.

Europese boeren bepleiten dat de Europese Commissie dit voorjaar afziet van braakligging, en alle beschikbare ruimte te gebruiken om graan te gaan verbouwen. Ook willen ze geen beperking op het gebruik van chemische middelen in de landbouw.

“Aangezien de Russische regering voedselzekerheid als wapen gebruikt, moeten we dit tegengaan met een voedselschild”, zegt Christiane Lambert, voorzitter van Copa en Cogeca. Uit de meest recente gegevens van de Europese Commissie blijkt dat er ongeveer 5 miljoen hectare braakliggende landbouwgrond in de EU zou kunnen worden aangeplant.

Ook in de Verenigde Staten gaan stemmen op om 22 miljoen hectare ongebruikte velden die onderdeel zijn van natuurgebieden, (opnieuw) in agrarisch gebruik te nemen. Daar wil president Biden nog niet aan. Ook lokale boeren staan nog niet te trappelen omdat veel van die velden in gebieden liggen waar al enkele jaren grote droogte heerst.