zaterdag 30 september 2023
Home Europese Commissie Europese Commissie aarzelt over transportsubsidie Oekraïens graan

Europese Commissie aarzelt over transportsubsidie Oekraïens graan

De Europese Commissie aarzelt over nieuwe subsidievoorstellen van Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski voor de vervoerskosten van Oekraiens graan naar EU-havens aan de Oostzee en Noordzee. Hij denkt daarbij aan enkele tientjes per ton, afhankelijk van de afstand over de weg. 

In dat geval zou het tijdelijk invoerverbod voor Oekraïense landbouwproducten in vijf EU-buurlanden, dat over twee weken afloopt,  moeten worden verlengd tot minstens eind dit jaar. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski ondersteunt daarmee het verzoek van de vijf betrokken landen (Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slowakije) maar zijn zijn collega-EU-commissarissen het daar nog niet mee eens. 

Bovendien is er een Commissie-besluit nodig om de benodigde 600 miljoen euro voor de transportsubsiudie op te hoesten. De andere Commissarissen willen het huidige tijdelijke importverbod vervangen door een of andere doorvoer-verplichting, maar kunnen dat zonder medewerking van die vijf landen niet afdwingen of controleren.

Als de EU hun lokale agrarische markten niet langer beschermt, dreigen Polen en Hongarije opnieuw met blokkades van grensovergangen.

De kern van de discussie draait om de impact van overtollige Oekraïense graanexport op de lokale markten. Volgens Wojciechowski is er in de internationale handel weinig vraag naar Oekraiens graan omdat de bijkomende transportkosten (over de weg naar de Oostzeehavens, of per binnenvaartschip over de Donau) het te duur maken. Daardoor is er momenteel zelfs meer vraag naar Rússisch graan.

De voorgestelde EU-subsidie zou helpen om de graanexport via zogenaamde ‘solidariteitscorridors’ door EU-buurlanden naar havens aan de Oostzee, Noordzee en mogelijk de Kroatische Adriatische kust te vergemakkelijken.

Wojciechowski heeft voorgesteld om Oekraïense graanexporteurs te subsidiëren, om hen weer concurrerend te maken op de wereldmarkt. Echter, het voorstel heeft verdeeldheid gezaaid binnen de Europese Commissie, aangezien sommige leden vinden dat verlenging van het importverbod de economische positie van Oekraïne zou kunnen ondermijnen. 

Oekraïne geeft de voorkeur aan transport van hun graan via de uiterst westelijke vaarroute over de Zwarte Zee, door de kustwateren van NAVO-landen Roemenië en Bulgarije. Echter, het risico van Russische militaire dreiging heeft EU-landen terughoudend gemaakt om deze route te gaan gebruiken. 

De Europese Commissie zal naar verwachting binnenkort haar definitieve positie over deze kwestie bekendmaken, net voordat het huidige importverbod op 15 september afloopt.

Populair

Zwitserland laat probleemwolf en twee jonge wolven afschieten

De Zwitserse autoriteiten hebben faunabeheerders toestemming gegeven om nog eens drie wolven te doden. In twee kantons is er sprake van...

Geen uitstel of blokkade voor minder gewasbeschermers in EU-landbouw

Er komt geen nieuw, uitgebreid onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en halveren van chemicaliën in de Europese...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Europarlement strenger tegen energieverspilling en luchtvervuiling

Het Europees Parlement heeft met overgrote meerderheid (met 486 - 132 stemmen) strengere regels vastgesteld tegen energieverspilling en luchtvervuiling. Daardoor mag straks...

Europese Commissie houdt vast aan afhandeling natuurherstelvoorstel

De Europese Commissie houdt vast aan de afhandeling van de vorig jaar ingediende voorstellen voor natuurherstel en voor vermindering van pesticiden in...

Net binnen

Nederlandse consul: agrarische band met Oekraïne juist nu versterken

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

Glyfosaat in EU-landbouw: tot nu toe alleen Duitsland en Oostenrijk tegen

Oostenrijk heeft zich nu ook publiekelijk uitgesproken tegen verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden in de Europese landbouw. Deze aankondiging komt kort...

Al honderden dode Spaanse koeien door besmettelijke koeienkoorts

In Spanje zijn de afgelopen weken al honderden koeien doodgegaan aan een epizoötische hemorragische ziekte EHD. Die besmettelijke koeienkoorts is verwant aan...

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...

Twee varianten vogelgriep teisteren pluimvee Zuid-Afrika: ergste ooit

De Zuid-Afrikaanse pluimveesector wordt sinds enkele weken getroffen door twee varianten van de vogelgriep. De sector waarschuwt voor mogelijke tekorten aan kippen...