maandag 25 september 2023
Home Europese Commissie Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in weilanden en wegens milieuverontreiniging. Na eerdere brieven, adviezen en aanmaningen maakt Brussel er nu een rechtszaak van. 

Tegen Duitsland lopen ook al andere gerechtelijke procedures bij het Hof vanwege nalatigheid of overtredingen van EU-regels, onder meer op het gebied van bemesting, stikstofgebruik en verontreiniging van bodemwater. In enkele gevallen is Berlijn al tegen miljoenenboetes opgelopen.

In oktober 2020 heeft de Europese Commissie de Duitse regering gewaarschuwd over de niet-naleving van de Flora-Fauna-Habitatrichtlijn: het aantal extensieve hooiweiden nam door Duitse nalatigheid af. Om de biologische diversiteit in de EU te beschermen, verplicht de Habitatrichtlijn EU-landen om ervoor te zorgen dat weiden goed worden onderhouden.

Grotendeels als gevolg van niet-duurzame landbouwpraktijken zijn deze habitattypen de afgelopen jaren op verschillende beschermde locaties aanzienlijk in omvang afgenomen of volledig verdwenen, zo houdt Brussel vol. 

Het federale ministerie van Milieu (BMU) verwierp de aantijging eind 2020. Volgens het ministerie verwijst Brussel naar onjuiste of verouderde gegevens. Volgens de Naturschutzbund Deutschland (NABU) bekritiseert de Europese Commissie vooral dat er geen bindende beschermende maatregelen zoals maai- of bemestingsbeperkingen zijn vastgesteld. 

In haar mededeling verwijst de Commissie naar de Europese Green Deal en de EU-biodiversiteitsstrategie. Vlakke hooiweiden en berghooiweiden zijn een belangrijk leefgebied voor bestuivers en worden beschermd door de Natura 2000-wet. Duitsland zorgde echter niet voor voldoende wettelijke bescherming van de weides. 

De Duitse natuurbeschermingsbond NABU ziet Duitsland als verantwoordelijke en bekritiseert het intensieve agrarische gebruik, de omzetting van grasland in bouwland, de overbemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Volgens NABU is zo’n 18.000 hectare hooiweide verdwenen. 

De nieuwe Duitse coalitie en de zestien deelstaten worden nu opgeroepen om natuurbehoud eindelijk serieus te nemen en hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen. Boeren moeten worden ondersteund bij het juiste beheer en onderhoud van de weiden. Voor een consequente uitvoering moet een plan van aanpak voor beschermde gebieden worden opgesteld. 

De Europese Commissie heeft verder besloten Roemenië in twee zaken voor het Hof van Justitie te dagen – wegens het niet aanpakken van industriële verontreiniging en luchtverontreiniging. Daarnaast roept de Europese Commissie Malta, Polen en Slowakije op om te voldoen aan de EU-regels voor de behandeling van stedelijk afvalwater.

Populair

Protest Franse suikerbieten-industrie tegen verbod chemische middelen

Boeren in de Franse suikerbietenindustrie zijn met enkele honderden tractoren de straten van...

EU: arrestatiebevel tegen Poetin belangrijk, maar ‘pas het begin’

Het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag voor de Russische president Poetin is belangrijk, maar "is pas een begin",...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

EU-bodemwet en genetisch voedsel: stap voorwaarts of bedreiging 

Nederlandse Europarlementariërs reageren gematigd instemmend, terughoudend, en soms teleurgesteld op de vier nieuwe natuur- en landbouwwetten die de Europese Commissie gisteren presenteerde....

Nederland gunt Macron 20 miljard voor steun aan eurolanden

De EU-ministers van Financiën hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over het instellen van apart stimuleringsfonds voor EU-landen die de euro als...

Net binnen

Celstraf en miljoenenboete Spaanse boeren voor oppompen grondwater

Vijf eigenaren van een landbouwbedrijf in een Spaans natuurgebied zijn veroordeeld tot forse gevangenisstraffen wegens het illegaal oppompen van grondwater voor besproeiing...

EU-voorstel voor gebruik glyfosaat: tot nu toe alleen Duitsland tégen

Bij de presentatiie van het voorstel van de Europese Commissie voor verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden heeft alleen Duitsland gezegd dat...

EU-rechtbank gelast Duitsland meer voor Natura-2000 te doen

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Duitsland en met name de deelstaat Beieren zich niet houden aan de EU Habitatrichtlijn...

Verhuursites moeten straks boekingen aan gemeenten doorgeven

Verhuursites voor woningen, vakantiehuisjes en B&B’ s, zoals Airbnb and Bookin.com moeten straks maandelijks aan gemeenten hun boekingen opgeven. Een ruime meerderheid...

Benoemingen en takenpakket Hoekstra en Šefčovič op EU-agenda

De hoorzittingen over de benoeming van de Nederlandse oud-minister Wopke Hoekstra en de verschuiving van het Green Deal-takenpakket naar de Slowaakse Europees...