zaterdag 10 december 2022
Home Europese Commissie Europese Commissie: EU-landen kunnen zelf kunstmest inkopen

Europese Commissie: EU-landen kunnen zelf kunstmest inkopen

De Europese Commissie ziet op korte termijn geen enkele mogelijkheid om iets te doen voor landbouwers die te kampen hebben met de extreem dure kunstmestprijzen. Wel is Brussel bereid versneld toestemming  te geven als EU-landen zelf staatssteun aan hun boeren willen geven. 

Bovendien valt geen versoepeling van huidige mestregels te verwachten. Pas op langere termijn kunnen nieuwe ‘groene’ kunstmestvervangers worden toegelaten. Daarvoor moet eerst voorjaar-2023 besloten worden over een ‘nutriënten management plan’. 

Wel raadde Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski LNV-ministers aan hun eventuele wensenpakket met hem te bespreken als onderdeel van de individuele nsp-onderhandelingen. Die procedures bieden volgens hem enige ruimte voor uitzonderingen-per-land. Maar op een vraag van verslaggevers over een mogelijke ‘derogatie’, trok hij een vies gezicht.

Wojciechowski had woensdagmiddag op een persconferentie in Brussel weinig nieuws te melden: de EU heeft het geld niet, dus als EU-landen iets voor hun boeren willen, zullen ze het zelf moeten ophoesten. Wel wil hij volgend jaar bekijken of de agri-crisisreserve ( ruim 425 miljoen) kan worden ingezet, maar daar hebben de 27 LNV-ministers ook iets over te zeggen.

In een eerste reactie zei COPA-voorzitter Christiane Lambert dat voor de Europese agrarische koepels Copa-Cogeca de teleurstelling even groot is als de verwachtingen waren: deze nieuwe mededeling geeft eenvoudigweg geen concrete antwoorden op de problematiek van de Europese boeren, zo zei ze.

Commissaris Wojciechowski zei dat de gevolgen van de extreem dure kunstmest per land erg verschillen; er zijn landen die weinig gebruiken en er dus ook weinig staatssteun voor nodig hebben.

Ook wees hij er op dat tot nu toe 18 landen ‘eigen geld’ inzetten, in allerlei verschillende vormen. En negen landen dus nog niets. De EU heeft eerder dit jaar verhoogde bedragen voor staatssteun toegelaten, en veel EU-landen zitten nog lang niet op hun maximum. 

Als geslaagd voorbeeld van wat er nu al wél kan, wee Wojciechowski op de situatie in Polen. Daar heeft de regering honderden miljoenen euro’s belastinggeld gestoken in een nationaal kunstmest-agentschap. Dat overheidsbureau koopt – met enige korting – hele grote partijen kunstmest in, die Poolse landbouwers vervolgens tegen verlaagde prijs kunnen inkopen. Het verschil wordt bijgelegd door de Poolse Staat.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Nederland helpt bij EU-steun voor reparatie stroomnet in Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne in de komende wintermaanden met materialen om belangrijke energie-installaties te kunnen herstellen. Het gaat om een zending van onder...

Wojciechowski: Oekraïense export leidt in buurlanden tot marktverstoring

De Europese Unie moet haar vrijhandelsovereenkomst met Oekraïne herzien en desnoods opnieuw invoerheffingen opleggen voor sommige landbouwproducten, zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski woensdag...

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...