zondag 4 juni 2023
Home Europese Commissie Europese Commissie: EU-landen kunnen zelf kunstmest inkopen

Europese Commissie: EU-landen kunnen zelf kunstmest inkopen

De Europese Commissie ziet op korte termijn geen enkele mogelijkheid om iets te doen voor landbouwers die te kampen hebben met de extreem dure kunstmestprijzen. Wel is Brussel bereid versneld toestemming  te geven als EU-landen zelf staatssteun aan hun boeren willen geven. 

Bovendien valt geen versoepeling van huidige mestregels te verwachten. Pas op langere termijn kunnen nieuwe ‘groene’ kunstmestvervangers worden toegelaten. Daarvoor moet eerst voorjaar-2023 besloten worden over een ‘nutriënten management plan’. 

Wel raadde Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski LNV-ministers aan hun eventuele wensenpakket met hem te bespreken als onderdeel van de individuele nsp-onderhandelingen. Die procedures bieden volgens hem enige ruimte voor uitzonderingen-per-land. Maar op een vraag van verslaggevers over een mogelijke ‘derogatie’, trok hij een vies gezicht.

Wojciechowski had woensdagmiddag op een persconferentie in Brussel weinig nieuws te melden: de EU heeft het geld niet, dus als EU-landen iets voor hun boeren willen, zullen ze het zelf moeten ophoesten. Wel wil hij volgend jaar bekijken of de agri-crisisreserve ( ruim 425 miljoen) kan worden ingezet, maar daar hebben de 27 LNV-ministers ook iets over te zeggen.

In een eerste reactie zei COPA-voorzitter Christiane Lambert dat voor de Europese agrarische koepels Copa-Cogeca de teleurstelling even groot is als de verwachtingen waren: deze nieuwe mededeling geeft eenvoudigweg geen concrete antwoorden op de problematiek van de Europese boeren, zo zei ze.

Commissaris Wojciechowski zei dat de gevolgen van de extreem dure kunstmest per land erg verschillen; er zijn landen die weinig gebruiken en er dus ook weinig staatssteun voor nodig hebben.

Ook wees hij er op dat tot nu toe 18 landen ‘eigen geld’ inzetten, in allerlei verschillende vormen. En negen landen dus nog niets. De EU heeft eerder dit jaar verhoogde bedragen voor staatssteun toegelaten, en veel EU-landen zitten nog lang niet op hun maximum. 

Als geslaagd voorbeeld van wat er nu al wél kan, wee Wojciechowski op de situatie in Polen. Daar heeft de regering honderden miljoenen euro’s belastinggeld gestoken in een nationaal kunstmest-agentschap. Dat overheidsbureau koopt – met enige korting – hele grote partijen kunstmest in, die Poolse landbouwers vervolgens tegen verlaagde prijs kunnen inkopen. Het verschil wordt bijgelegd door de Poolse Staat.

Populair

Na 15 jaar één oplaadsnoertje voor Europarlementariër Toine Manders

Er komt na bijna vijftien jaar gesteggel over procedures en bevoegdheden eindelijk één universele Europese oplader voor alle mobiele telefoons en...

Zwitserland laat probleemwolf en twee jonge wolven afschieten

De Zwitserse autoriteiten hebben faunabeheerders toestemming gegeven om nog eens drie wolven te doden. In twee kantons is er sprake van...

Geen uitstel of blokkade voor minder gewasbeschermers in EU-landbouw

Er komt geen nieuw, uitgebreid onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en halveren van chemicaliën in de Europese...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Europarlement strenger tegen energieverspilling en luchtvervuiling

Het Europees Parlement heeft met overgrote meerderheid (met 486 - 132 stemmen) strengere regels vastgesteld tegen energieverspilling en luchtvervuiling. Daardoor mag straks...

Net binnen

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt.