Europese Commissie noemt wolf in sommige regio’s nu al reëel gevaar

Voorzitter Ursula von der leyen van de Europese Commissie heeft de EU-landen en hun regionale overheden opgeroepen om waar nodig nu al actie te ondernemen tegen overlast van de wolf. Ze zegt dat de huidige EU-wetgeving hen daartoe nu al in staat stelt.

De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio’s is volgens haar ‘een reëel gevaar geworden’ voor het vee en mogelijk ook voor de mens.

Ook is de Europese Commissie gestart met een nieuw onderzoek naar een mogelijke aanpassing in de beschermde status van de wolf, ‘om waar nodig meer flexibiliteit in te voeren, in het licht van de evolutie van deze soort’, zo maakte Brussel bekend.

Omdat eerder onderzoek nog geen doorslaggevend materiaal opleverde, is de Europese Commissie bovendien (met ingang van heden) een nieuwe aanvullende inventarisatie begonnen, met een oproep aan ‘lokale gemeenschappen, wetenschappers en alle geïnteresseerde partijen uit om vóór 22 september 2023 actuele gegevens over de wolvenpopulatie en hun impact in te dienen’.

De terugkeer van de wolf naar EU-regio’s waar hij lange tijd afwezig is geweest, leidt volgens een EU-persbericht steeds vaker tot conflicten met lokale landbouw- en jachtgemeenschappen, vooral waar maatregelen om aanvallen op vee te voorkomen niet op grote schaal worden toegepast.

Er is aanzienlijke EU-financiering voor deze maatregelen beschikbaar, zoals beschreven in een gezamenlijke brief van commissaris Sinkevičius en commissaris Wojciechowski aan alle EU-ministers van Landbouw en Milieu in november 2021. 

De Commissie zegt zich ervan bewust te zijn dat de terugkeer van de wolf naar EU-regio’s waar hij lange tijd afwezig is geweest, kan leiden tot conflicten met lokale landbouw- en jachtgemeenschappen, vooral daar waar maatregelen om aanvallen op vee te voorkomen niet op grote schaal worden toegepast.

Bovendien kunnen de EU-landen op grond van de Habitatrichtlijn afwijken van de verboden van het strikte beschermingsregime, onder meer om sociaal-economische belangen te beschermen, zo zegt de Commissie.