zondag 4 juni 2023
Home Europese Commissie Europese Commissie wil platteland en stad weer met elkaar verbinden

Europese Commissie wil platteland en stad weer met elkaar verbinden

De Europese Commissie wil naast het gemeenschappelijke landbouwbeleid ook het plattelandsbeleid actualiseren. Over de landbouwsubsidies is onlangs afgesproken dat die met ingang van 2023 worden gewijzigd. De bijbehorende ‘tweede pijler’ voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) vormt de voornaamste bron van financiering voor de nieuwe langetermijnvisie.

De EU-landen gaan de komende tijd eerst zelf strategische plannen opstellen voor hun nationale prioriteiten binnen het GLB. In 2023 wordt begonnen met een evaluatie van de plattelandsplannen die tot dan toe zijn uitgevoerd. Op basis daarvan wordt gekeken welke koers moet worden gevaren en welke plattelandsgebieden meer financiering nodig hebben.

Eind dit jaar zal de Europese Commissie, in samenwerking met het Comité van de Regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen nagaan hoe de doelstellingen van een nieuwe plattelandsvisie kunnen worden verwezenlijkt. Er is een landelijk observatorium gepland voor het verzamelen en analyseren van gegevens.

De plattelandsgebieden in de EU vormen meer dan 80% van het grondgebied en er woont 30% van de bevolking, ongeveer 137 miljoen inwoners. Ze moeten over twintig jaar toegang hebben tot goede openbare voorzieningen, veerkrachtig zijn, goede digitale en fysieke infrastructuur hebben en een sociaal inclusieve samenleving vormen.

Burgers moeten er toegang hebben tot goede openbare voorzieningen en de mogelijkheid krijgen actief mee te doen in lokale besluitvorming en politiek, Zo wordt bepleit.

De digitale en fysieke infrastructuur moet zorgen dat plattelands- en stedelijke gebieden goed verbonden blijven, door voldoende wegen en spoorwegen, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer en de uitrol van het 5G-netwerk.

Verder wil de EU dat plattelandsgebieden beter bestand worden tegen economische crises, natuurrampen en de gevolgen van klimaatverandering. Plattelandsgebieden kunnen volgens Brussel welvarender worden door de regionale economie te diversifiëren. Daarnaast moet de promotie van lokale producten en innovatie in de agro-food sector ook meer welvaart opleveren.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Chemieconcerns dienden pesticidentest wel in bij VS maar niet bij EU

Enkele Europese chemieconcerns hebben meerdere studies naar mogelijke risico’s van hun bestrijdingsmiddelen niet aan de Europese Unie verstrekt. Het gaat om negen...

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...