woensdag 7 december 2022
Home Europese Commissie Europese Commissie wil platteland en stad weer met elkaar verbinden

Europese Commissie wil platteland en stad weer met elkaar verbinden

De Europese Commissie wil naast het gemeenschappelijke landbouwbeleid ook het plattelandsbeleid actualiseren. Over de landbouwsubsidies is onlangs afgesproken dat die met ingang van 2023 worden gewijzigd. De bijbehorende ‘tweede pijler’ voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) vormt de voornaamste bron van financiering voor de nieuwe langetermijnvisie.

De EU-landen gaan de komende tijd eerst zelf strategische plannen opstellen voor hun nationale prioriteiten binnen het GLB. In 2023 wordt begonnen met een evaluatie van de plattelandsplannen die tot dan toe zijn uitgevoerd. Op basis daarvan wordt gekeken welke koers moet worden gevaren en welke plattelandsgebieden meer financiering nodig hebben.

Eind dit jaar zal de Europese Commissie, in samenwerking met het Comité van de Regio’s, gemeenten, provincies en waterschappen nagaan hoe de doelstellingen van een nieuwe plattelandsvisie kunnen worden verwezenlijkt. Er is een landelijk observatorium gepland voor het verzamelen en analyseren van gegevens.

De plattelandsgebieden in de EU vormen meer dan 80% van het grondgebied en er woont 30% van de bevolking, ongeveer 137 miljoen inwoners. Ze moeten over twintig jaar toegang hebben tot goede openbare voorzieningen, veerkrachtig zijn, goede digitale en fysieke infrastructuur hebben en een sociaal inclusieve samenleving vormen.

Burgers moeten er toegang hebben tot goede openbare voorzieningen en de mogelijkheid krijgen actief mee te doen in lokale besluitvorming en politiek, Zo wordt bepleit.

De digitale en fysieke infrastructuur moet zorgen dat plattelands- en stedelijke gebieden goed verbonden blijven, door voldoende wegen en spoorwegen, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer en de uitrol van het 5G-netwerk.

Verder wil de EU dat plattelandsgebieden beter bestand worden tegen economische crises, natuurrampen en de gevolgen van klimaatverandering. Plattelandsgebieden kunnen volgens Brussel welvarender worden door de regionale economie te diversifiëren. Daarnaast moet de promotie van lokale producten en innovatie in de agro-food sector ook meer welvaart opleveren.

Populair

Britse varkensfokkers mogen na Brexit 800 slagers uit EU terughalen

Groot-Brittannië zal 800 buitenlandse slagers een noodvisum van zes maanden aanbieden om massale slachting van varkens te voorkomen. Britse varkensfokkers zeggen...

Britse slachthuizen besteden werk uit bij Nederlandse en Ierse slagers

Britse slachthuizen zijn begonnen een deel van hun werk tijdelijk over te plaatsen naar Ierland en mogelijk ook naar Nederland. Door...

Europese EVP stelt Roberta Metsola kandidaat voor EP-voorzitterschap

De christendemocratische EVP-fractie heeft Roberta Metsola verkozen tot kandidaat om voorzitter van het Europees Parlement te worden. Metsola versloeg in de...

Poetin wil eigen gen-technologie en minder import van teelt en kweek

De Russische agro-industrie en landbouw moeten minder afhankelijk worden van de import van buitenlandse zaden en kweekmateriaal. Moskou gaat meer geld...

Europees Parlement kiest Roberta Metsola (EVP) tot nieuwe voorzitter

De Maltese Europarlementarier Roberta Metsola is verkozen (EVP) tot voorzitter van het Europees Parlement. Ze is de eerste Europarlementariër uit Malta...

Net binnen

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...

EU-rapporteur Huitema: niet minder maar andere gewasbeschermers

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) is komend jaar een van de zeven ‘rapporteurs’ die met de Europese Commissarissen en met de 27 LNV-ministers...