vrijdag 24 maart 2023
Home Europese Commissie Europese Commissie ziet af van meststoffenverbod in kwetsbare gebieden

Europese Commissie ziet af van meststoffenverbod in kwetsbare gebieden

De Europese Commissie versoepelt het omstreden voorstel voor vermindering van meststoffen in de landbouw. Het totaalverbod in ‘kwetsbare gebieden’ wordt losgelaten, en ook in waterrijke gebieden komen er versoepelingen.

De EU-Commissarissen Virginius (Milieu) en Wojciechowski (Landbouw) zullen dat maandag op de maandelijkse LNV-ministersvergadering in Brussel bekendmaken.

De aangekondigde versoepelingen staan in een niet-officiële notitie die de afgelopen dagen aan de 27 LNV-ministers is gestuurd. Zij bespreken maandag het oorspronkelijke pesticidenvoorstel om het gebruik van meststoffen binnen enkele jaren met 20 procent te verminderen, en chemicaliën zelfs te halveren. Het was al bekend dat niet alleen politici in het Europees Parlement maar ook veel EU-ministers er tegen waren.  

De uitgelekte niet-officiële mededeling aan de ministers heeft in de Landbouwcommissie van het Europarlement geleid tot misnoegen omdat de EU-Commissarissen op het allerlaatste moment concessies doen aan de ministers, zonder dat eerst met de EU-politici te bespreken. 

Ook is opnieuw duidelijk geworden dat de Europarlementariërs van de AGRI-landbouwcommissie en de ENVI-milieucommissie nog hopeloos verdeeld zijn over de nieuwe pesticidenverordening. De voorgestelde maatregelen vallen onder het gezag van de Milieucommissie, tot grote onvrede van hun Landbouwcollega’s. 

Die twee commissies zijn er al enkele weken niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de bevoegdheidsverdeling. Na verschillende bemiddelingsbijeenkomsten en vele brieven komt het dossier uiteindelijk in handen van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...

Borealis-kunstmest niet naar Russen, maar naar Tsjechisch Agrofert

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven voor de overname van de Oostenrijkse kunstmestfabriek Borealis door het Tsjechische Agrofert-concern, dat deel uitmaakt...

Drielandentrein van Luik naar Aken via Limburg, zonder over te stappen

Nederland, Duitsland en België hebben een intentieovereenkomst gesloten om nog dit jaar de drielandentrein te gaan laten rijden. Over een grenzenloze treindienst...

Ziek door pesticiden: EFSA onderzoekt gevolgen van combinaties

Nederlandse boeren lopen mogelijk meer risico op kanker, de ziekte van Parkinson, verminderde vruchtbaarheid en andere gezondheidsproblemen door blootstelling aan 'een cocktail...