Europese landbouw nog niet voorbereid op klimaatverandering

Het Europese Milieuagentschap (EEA) zegt dat Europa niet goed is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Het rapport waarschuwt voor risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, variërend van extreme weersomstandigheden tot veranderingen in ecosystemen en de verspreiding van ziekten.

Een van de belangrijkste aspecten van de klimaatverandering is de impact op de landbouwsector. Een rapport van de Europese Commissie benadrukt dat de veeteelt een van de sectoren is die het meest kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. De sector staat voor uitdagingen zoals veranderende weerspatronen, watervoorziening en voedselveiligheid.

In Nederland wordt de urgentie van klimaatverandering ook erkend. Volgens een rapport van de EU is Nederland een hotspot voor klimaatrampen geworden. Dit plaatst Nederland voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van watermanagement, bescherming tegen overstromingen en het behoud van de biodiversiteit.

Deze bevindingen worden onderstreept door een recente analyse van de risico’s van klimaatverandering in Europa. Het rapport benadrukt de noodzaak van een alomvattende strategie om de impact van klimaatverandering aan te pakken, inclusief maatregelen om de veerkracht van landbouwsystemen te vergroten en de transitie naar duurzame praktijken te versnellen.

Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra heeft vorige week aangegeven dat Europa nog niet goed voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom bereidt de Europese Commissie een nieuwe strategie voor om daar beter mee om te gaan. Deze strategie zal naar verwachting gericht zijn op het versterken van de weerbaarheid van de Europese samenleving en het stimuleren van innovatie op het gebied van klimaatadaptatie.

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement verdedigde Hoekstra de EU-plannen om in het jaar 2040 de uitstoot van broeikasgassen vrijwel geheel te hebben stopgezet (=klimaatneutraal). Daaraan zullen alle bedrijfssectoren in de EU-landen aan moeten meewerken, ook de landbouw en voedselindustrie. En niet alleen boeren en producenten, maar ook klanten en afnemers (=ketenaanpak).

Ook benadrukte Hoekstra dat de Europese Commissie via de Strategische Dialoog van voorzitter Ursula von der Leyen ervoor kiest ‘met iedereen vooraf te overleggen, mits maar wel duidelijk is dat we uiteindelijk iets moeten doen. Klimaatverandering gaat niet weg. Niets-doen kan niet’ zo maakte hij duidelijk. 

Maar de vraag hoeveel de landbouw daaraan zal moeten bijdragen, laat Brussel over aan het nieuwe Europees Parlement en de nieuwe Europese Commissie; die beginnen daar op z’n vroegst in 2025 mee.