maandag 29 mei 2023
Home Europese Commissie Europese natuur is er niet goed aan toe en herstelt niet

Europese natuur is er niet goed aan toe en herstelt niet

De Europese natuur is er niet goed aan toe en vertoont de laatste jaren weinig tekenen van verbetering.

Volgens een donderdag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) moet gewerkt worden aan natuurherstel en aan een beter beheer van ecosystemen. Het agentschap publiceert elk jaar zo’n jaarrapport over ‘ de stand van de natuur’. 

De EEA-briefing somt de belangrijkste bewijzen op waarom Europese ecosystemen dringend herstel nodig hebben, zowel binnen beschermde gebieden als daarbuiten, in bossen, landbouwgronden, zeeën , en stedelijke gebieden.  

Ondanks toezeggingen gedurende tientallen jaren zijn veel EU-landen er nog niet in geslaagd om natuurbeleid op lange termijn te bereiken of de afnemende biodiversiteit te keren, aldus het milieuagentschap. Om deze koers te wijzigen, is het nodig om beschadigde ecosystemen te herstellen.

Het herstel van beschadigde (natuur-)gebieden in rivieren, meren, wetlands, bossen, graslanden, mariene habitats en andere ecosystemen in volgens het onderzoek niet alleen in het belang van natuur en landschap, maar zou ook veel bredere maatschappelijke voordelen opleveren. Zo is bijvoorbeeld de gezondheid van leefgebieden voor bestuivers, zoals bijen en kevers, van cruciaal belang voor de voedselzekerheid op de lange termijn in Europa. 

De toestand van bossen en wetlands is van vitaal belang voor het tegengaan van klimaatverandering, en gezonde ecosystemen bieden ook een betere bescherming tegen extreme weersomstandigheden en vervuiling, aldus de briefing van het EEA.

Volgens het agentschap verkeert 81% van de beschermde habitats, 39% van de beschermde vogels en 63% van andere beschermde soorten in een slechte staat. De druk op de natuur in Europa ontstaat volgens de onderzoekers vooral door intensieve landbouw, ruimtebeslag, vervuiling, niet-duurzame bosbouw en klimaatverandering.

Miliueucommissaris Virginius Sinkevicius heeft woensdag op zijn Twitter-account negen veelgehoorde beweringen over zijn natuurherstelwet proberen te ontzenuwen. Zijn Twitter-kanonnade viel samen met het plenaire debat in het Europees Parlement over ‘ zijn’ natuurherstelwet.

Sinkevicius zei dat het tijd is een aantal mythes te ontkrachten. Zo weersprak hij dat zijn wetsvoorstel leidt tot meer beschermde gebieden. ‘Herstel is geen bescherming. Economische activiteiten zijn niet verboden en zullen integendeel profiteren van gezondere, productievere ecosystemen’.

Restoring Nature bedreigt de voedselzekerheid niet, het maakt het juist toekomstbestendig, zo meldde de Milieucommissaris. 70% van de bodem, 1/3 van bestuivers en 30% van het grondwater staan ​​onder druk. Ondanks de vele mythen zijn de voordelen voor de Europese boeren talrijk: vruchtbare bodems, minder gevolgen van droogte, vasthouden van water,  bestuiving en noem maar op.

Populair

OESO: landbouwsubsidies voortaan binden aan milieu- en klimaattaken

Economen van de OESO zeggen dat Europese landbouwsubsidies amper hebben bijgedragen aan minder lucht- en bodemverontreiniging. Volgens een nieuw OESO-rapport is...

Ierland wil ook minder stikstof uit landbouw maar weet nog niet hoe

Besprekingen tussen de partijleiders van de drie coalitiepartijen in Ierland zijn opnieuw beëindigd zonder akkoord over vermindering van de stikstofuitstoot door...

Wolven-expert: ruimere Zwitserse jachtwet voorbeeld voor EU-aanpak

De provinciale autoriteiten van het Zwitserse kanton Graubünden hebben vergunning verleend voor het afschieten van een wolf. Het afschieten van wolven...

Europarlement wil ‘positief-lijst’ voor het houden van huisdieren

Het Europees Parlement vindt dat in de EU alleen huisdieren mogen worden gehouden die op een Europabrede ‘positieflijst’ staan. Het aantal...

Akkoord over graanexport via Zwarte Zee met vier maanden verlengd

De overeenkomst over de export van graan via de Zwarte Zee is met 120 dagen verlengd. Dit is donderdagmorgen in Istanbul besloten...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...