zaterdag 30 september 2023
Home Europese Commissie Europese natuur is er niet goed aan toe en herstelt niet

Europese natuur is er niet goed aan toe en herstelt niet

De Europese natuur is er niet goed aan toe en vertoont de laatste jaren weinig tekenen van verbetering.

Volgens een donderdag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) moet gewerkt worden aan natuurherstel en aan een beter beheer van ecosystemen. Het agentschap publiceert elk jaar zo’n jaarrapport over ‘ de stand van de natuur’. 

De EEA-briefing somt de belangrijkste bewijzen op waarom Europese ecosystemen dringend herstel nodig hebben, zowel binnen beschermde gebieden als daarbuiten, in bossen, landbouwgronden, zeeën , en stedelijke gebieden.  

Ondanks toezeggingen gedurende tientallen jaren zijn veel EU-landen er nog niet in geslaagd om natuurbeleid op lange termijn te bereiken of de afnemende biodiversiteit te keren, aldus het milieuagentschap. Om deze koers te wijzigen, is het nodig om beschadigde ecosystemen te herstellen.

Het herstel van beschadigde (natuur-)gebieden in rivieren, meren, wetlands, bossen, graslanden, mariene habitats en andere ecosystemen in volgens het onderzoek niet alleen in het belang van natuur en landschap, maar zou ook veel bredere maatschappelijke voordelen opleveren. Zo is bijvoorbeeld de gezondheid van leefgebieden voor bestuivers, zoals bijen en kevers, van cruciaal belang voor de voedselzekerheid op de lange termijn in Europa. 

De toestand van bossen en wetlands is van vitaal belang voor het tegengaan van klimaatverandering, en gezonde ecosystemen bieden ook een betere bescherming tegen extreme weersomstandigheden en vervuiling, aldus de briefing van het EEA.

Volgens het agentschap verkeert 81% van de beschermde habitats, 39% van de beschermde vogels en 63% van andere beschermde soorten in een slechte staat. De druk op de natuur in Europa ontstaat volgens de onderzoekers vooral door intensieve landbouw, ruimtebeslag, vervuiling, niet-duurzame bosbouw en klimaatverandering.

Miliueucommissaris Virginius Sinkevicius heeft woensdag op zijn Twitter-account negen veelgehoorde beweringen over zijn natuurherstelwet proberen te ontzenuwen. Zijn Twitter-kanonnade viel samen met het plenaire debat in het Europees Parlement over ‘ zijn’ natuurherstelwet.

Sinkevicius zei dat het tijd is een aantal mythes te ontkrachten. Zo weersprak hij dat zijn wetsvoorstel leidt tot meer beschermde gebieden. ‘Herstel is geen bescherming. Economische activiteiten zijn niet verboden en zullen integendeel profiteren van gezondere, productievere ecosystemen’.

Restoring Nature bedreigt de voedselzekerheid niet, het maakt het juist toekomstbestendig, zo meldde de Milieucommissaris. 70% van de bodem, 1/3 van bestuivers en 30% van het grondwater staan ​​onder druk. Ondanks de vele mythen zijn de voordelen voor de Europese boeren talrijk: vruchtbare bodems, minder gevolgen van droogte, vasthouden van water,  bestuiving en noem maar op.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Duitsland doet niet genoeg voor de natuur; behoud en herstel nodig

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Duitsland niet genoeg doet om de natuur te beschermen. De EU-rechters oordeelden dat Duitsland...

Nederlandse consul: agrarische band met Oekraïne juist nu versterken

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

Glyfosaat in EU-landbouw: tot nu toe alleen Duitsland en Oostenrijk tegen

Oostenrijk heeft zich nu ook publiekelijk uitgesproken tegen verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden in de Europese landbouw. Deze aankondiging komt kort...

Al honderden dode Spaanse koeien door besmettelijke koeienkoorts

In Spanje zijn de afgelopen weken al honderden koeien doodgegaan aan een epizoötische hemorragische ziekte EHD. Die besmettelijke koeienkoorts is verwant aan...

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...