Frankrijk komt met forse subsidie voor steun eigen varkensfokkerijen

De Franse Landbouwminister Julien Denormandie heeft 270 miljoen euro subsidie uitgetrokken voor ondersteuning van de Frans varkensindustrie. Ook gaat hij de Franse supermarktconcerns vragen iets aan de inkoopprijzen te doen, en krijgen varkensfokkers uitstel van betaling van sociale premies.

Het gaat in de eerste fase om 75 miljoen directe steun dat “snel” binnen “de komende twee tot drie weken” wordt uitbetaald. Het wordt een contante steun van maximaal 15.000 euro per bedrijf. Voor de tweede fase (april- mei) is 175 miljoen euro uitgetrokken.

De exacte criteria zullen in de komende weken met de bedrijfstak worden bepaald voordat ze bij de Europese autoriteiten worden aangemeld, aangezien het als ‘marktinterventie’ en ‘ concurrentievervalsing’ kan worden opgevat.

Hiermee wil Parijs de sector ondersteunen die momenteel wordt geconfronteerd met een “schaareffect”: met fors hogere bedrijfskosten (energie, voer) en een daling van de varkensvleesprijzen. Die prijsdaling in de hele EU is een gevolg van de aanhoudende grote productie, ondanks het verlies van afzet (in China), en door de toenemende Afrikaanse varkenspest in Europa.

Frankrijk behoort met deze nationale steun tot de 15 EU-landen die nu een of andere nationale ondersteuning hebben opgetuigd. Ondanks aanhoudende pleidooien van meerdere EU-landen is de Europese Commissie niet bereid tot vormen van marktinterventie of financiële steun.

Ook een aantal ‘grote’  vleesexporterende EU-landen is tegen een marktinterventie omdat zoiets niets structureels oplost maar slechts tijdelijk ‘uitstel’ betekent.

Eerder wees Brussel er al op dat driekwart van de varkensvleesmarkt in de EU in handen is van slechts enkele grote vleesconcerns die de hoge onkosten best zelf kunnen ophoesten. Het gevolg is wel dat vooral de kleine en middelgrote varkenshouderijen failliet dreigen te gaan, waardoor een nog grotere concentratie van de varkensvleesindustrie dreigt te ontstaan.