Geen totaalverbod op gebruik van chemicaliën in de EU-landbouw

De Europese Commissie is niet van plan het gebruik van synthetische pesticiden over een jaar of tien volledig te verbieden. Een Europees burgerinitiatief met ruim een miljoen ondersteunetrs had Brussel dat gevraagd.

De ondertekenaars willen ook dat de biodiversiteit op landbouwgrond wordt hersteld en dat boeren financieel worden gesteund tijdens een overgangsperiode naar agro-ecologische landbouw.

De Europese Commissie heeft het Europees Burgerinitiatief (EBI) “Red de bijen en de boeren!” verwelkomd, maar vindt dat de huidige EU-plannen (halvering chemicaliën in de land- en tuinbouw) vooralsnog voldoende. 

“Het succes van het burgerinitiatief toont duidelijk aan dat er brede publieke steun is voor maatregelen voor bestuivers, biodiversiteit en duurzame landbouw. De Commissie roept het Europees Parlement en de EU-regeringen dan ook op om het snel eens te worden over bescherming en herstel van de Europese bestuivers”, aldus de Commissie.

Het Commissievoorstel voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bevat een plan om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de daaruit voortvloeiende risico’s te beperken. De Commissie heeft voorgesteld om het risico en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen het jaar 2030 met 50% te verminderen.

In de EU gaat volgens de laatste onderzoeken één op de drie bijen-, vlinder- en zweefvliegsoorten achteruit, terwijl 80% van de gewassoorten en soorten wilde bloeiende planten afhankelijk is van bestuiving door dieren. De helft van de landbouwgrond in de EU loopt nu al risico op een tekort aan bestuiving.

Volgens het burgerinitiatief is de Europese Commissie zich bewust van het belang van biodiversiteit en de afgelopen jaren goede wetten heeft ingediend. Maar er is volgens hen meer ambitie nodig, zoals een verbod op pesticiden. Volgens de organisatie luisteren veel Europese en nationale politici te veel naar de lobby van de pesticideproducenten.

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd om EU-inwoners meer inspraak te geven bij Europese wetgeving. Het is sinds 2012 van kracht.