Ierse melkveehouders mogen straks minder mest op weiland strooien

De Europese Commissie heeft Ierland laten weten dat de derogatie voor het uitrijden mest op het land niet opnieuw zal worden verlengd. De intrekking van die verruiming had Brussel al eerder gemeld nadat was gebleken dat de nitraatvervuiling in bodem- en oppervlaktewateren nog niet voldoende is teruggedrongen.

De huidige derogatie van Ierland loopt af op 1 januari 2026, waarbij de derogatielimiet in bepaalde gebieden zal worden verlaagd van 250 kg/ha op 1 januari 2024 naar 220 kg/ha. Dat gaat dus al over enkele maanden in. De Ierse LNV-minister Charlie McConalogue heeft – net als eerder zijn Duitse en Nederlandse ambtgenoten – vergeefs geprobeerd bij Brussel nog een of ander ‘ overgangsjaar’ te bewerkstelligen.

Volgens minister McConalogue heeft de Milieucommissaris Virginijus Sinkevičius bevestigd dat er “geen vooruitzicht” is op de heropening van het huidige besluit van de commissie. “De commissaris maakte duidelijk dat Ierland een van de slechts drie overgebleven lidstaten is met een derogatie, terwijl hij benadrukte dat er geen vooruitzicht is op een herziening van het huidige besluit.”

Het nieuws betekent dat duizenden Ierse melkveehouders binnen de komende vier maanden gedwongen zullen worden hun veestapel te verkleinen of extra weiland moeten aankopen om te voldoen aan de nieuwe EU-regels.

Eerder dit jaar heeft de Ierse regering al een pakket voorstellen in de inspraak gebracht hoe Ierland de komende jaren de veestapel kan inkrimpen. Daarover moet binnen enkele weken ook een besluit worden genomen.