Milieuregels: actuelere cijfers treffen veel meer EU-veehouders

De Europese agrarische koepels COPA-Cogeca hebben de Europese Commissie om nieuwe nieuwe berekeningen gevraagd voor het voorstel om grote veehouderijen onder de industriële criteria voor luchtvervuiling te brengen.

Vorige week lekte uit dat Brussel in de nieuwe IED-richtlijn is uitgegaan van achterhaalde en verouderde cijfers, en dat er straks veel meer varkens- en pluimveehouderijen onder zullen gaan vallen.

De milieuafdeling van de Europese Commissie heeft op 30 januari, tijdens een vergadering in Brussel van een werkgroep van Landbouwministers, gemeld dat niet langer wordt uitgegaan van de gegevens uit 2016, maar van meer actuele cijfers uit 2020.

De Europese Commissie zei tot nu toe dat gemiddeld “slechts 13% van de landbouwbedrijven” onder de nieuwe regels gaat vallen. Door de meest recente gegevens te gaan gebruiken, stijgt dit voor pluimvee van 15% naar 58% en voor varkenshouderijen van 18% naar 61%. In de zuivel- en andere veehouderij zijn er amper verschillen.

De EU-onderzoekers zeggen dat de cijfers afkomstig zijn uit de jaarlijkse enquêtes die de EU houdt in de agrarische sectoren.  Deze enquête, die informatie geeft over de omvang en het aantal landbouwbedrijven,, werd ook gebruikt voor de voorgestelde IED-drempel van 150 vee-eenheden (LSU) te berekenen. 

Een mogelijke oorzaak van de verschillen kan zijn dat er juist tussen 2016 en 2020 veel fusies en overnames in de varkens- en pluimveeindustrie waren. Ook zijn er dubbeltellingen uit de resultaten gehaald.

De nieuwe berekeningen zullen in de landbouwcommissie van het Europees Parlement ongetwijfeld leiden tot nieuwe bezwaren en protesten. Aangezien de IED een richtlijn is, is een overgangsperiode van twee jaar toegestaan voordat deze in werking treedt. In de praktijk betekent dit dat zelfs als er in 2023 een deal over de IED wordt gesloten, de richtlijn pas in 2025 zal worden geïmplementeerd.

Copa en Cogeca zeggen te hopen dat EU-beleidsmakers serieus rekening zullen houden met deze nieuwe gegevens en het voorstel van de Commissie opnieuw zullen beoordelen.