zondag 4 juni 2023
Home Europese Commissie Miljarden via EU-Landbouw voor biodiversiteit leverden niks op

Miljarden via EU-Landbouw voor biodiversiteit leverden niks op

Tien jaar gemeenschappelijk landbouwbeleid in de Europese Unie heeft de achteruitgang aan biodiversiteit niet kunnen stopzetten, laat staan verbeteren of uitbreiden.

Tientallen miljarden EU-geld heeft slechts een beperkte remmende invloed hebben gehad op de achteruitgang in biodiversiteit, zo blijkt uit een onderzoek van de EU-Rekenkamer.

In het bijzonder wordt het effect van rechtstreekse betalingen aan boeren voor het verminderen van het verlies als minimaal beschouwd. Daarnaast geven de Europese Commissie en de EU-landen vaak de voorkeur aan maatregelen met een gering effect, zo constateert de Rekenkamer. Bovendien waren al die bio-diversiteitsdoelen weinig ‘controleerbaar’ geformuleerd.

De soortenrijkdom op landbouwgronden blijft daardoor achteruitgaan. Sinds 1990 zijn de populaties akker- en weidevogels en graslandvlinders (een goede indicator voor veranderingen) met meer dan 30 procent gedaald. Ook de verscheidenheid aan kleine zoogdieren, insecten en natuurlijke vegetatie liep terug. De intensieve landbouw blijft een belangrijke oorzaak van de verslechtering, zo stelt de Europese Rekenkamer vast in het rapport dat vrijdag werd gepubliceerd.

De afgelopen zeven jaar trok de Europese Commissie bijna honderd miljard euro uit voor biodiversiteit, waarvan driekwart via de begroting voor gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Maar die uitgaven halen weinig uit en de manier waarop de Europese Commissie de bestedingen in de gaten houdt, is onbetrouwbaar. Dat hebben de Rekenkamercontroleurs vastgesteld na controlebezoeken aan Cyprus, Duitsland, Ierland, Polen en Roemenië.

De biodiversiteit en de rol van de landbouw zijn opnieuw een actueel onderwerp omdat er binnenkort beslist moet worden over (de financiering van) een nieuwe EU-beleid. Het nieuwe Green Deal-beleid combineert straks Klimaat, Milieu, Voedsel, Gezondheid en Biodiversiteit, waarvan ongeveer de helft ook relevant is voor de landbouw.

“Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is onvoldoende gebleken om de achteruitgang van de biodiversiteit op landbouwgrond tegen te gaan”, aldus rekenkamerlid Viorel Stefan. In een reactie erkent de Europese Commissie dat de tientallen miljarden via de landbouwfondsen weinig hebben bereikt voor de biodiversiteit, maar benadrukte ook dat in Green Deal en F2F bétere afspraken worden voorbereid.

Voorzitter van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement Norbert Lins bestempelde het rapport tot ‘politiek en ideologisch’, aangezien het geen rekening houdt met de huidige GLB-onderhandelingen en de reeds geboekte vooruitgang. “Andere oorzaken zoals verstedelijking, aanleg en afdichting van bodems moeten ook worden aangepakt om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen”, zei Lins.

Volgens Greenpeace laat het rapport eens te meer zien dat blindelings betalen voor hectares, onderwijl negerend hoe ze worden bewerkt, een ramp voor de natuur kan zijn. De pogingen om het huidige GLB te vergroenen zijn verwaarloosbaar geworden. De organisatie roept op het stelsel van rechtstreekse betalingen per hectare te schrappen en boeren te gaan uitbetalen op basis van de voordelen die zij samenleving en milieu bieden.

Populair

Oekraïne vraagt G20 om boycot van Poetin na nieuwe graanblokkade

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Russische beslissing  om de graandeal met Oekraïne te annuleren "schandalig" genoemd. Er was geen...

EU en Chili breiden handelsverdrag na twintig jaar verder uit

De EU en Chili moderniseren hun bestaande handelsovereenkomst. De nieuwe handelsafspraken vervangen het verdrag dat 20 jaar geleden werd gesloten. 99,9% van...

Acht EU-landen proberen beperking van veevervoer tegen te houden

Acht vee-exporterende EU-landen proberen een verbod op veetransporten van langer dan acht uur tegen te houden. Door hun verzet is er nog...

EU-politici willen snel besluit over toelaten natuurlijke (kunst-)mest

Het Europees Parlement vindt dat de EU minder afhankelijk moet worden van geïmporteerde kunstmest, en dat versneld nieuwe natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals het...

Nieuw-Zeeland stopt met veetransport over zee; Brazilië straks ook ?

Vanuit Nieuw-Zeeland is uit de haven van New Plymouth het laatste veetransportschip vertrokken nu in het land een verbod op de export...

Net binnen

Chemieconcerns dienden pesticidentest wel in bij VS maar niet bij EU

Enkele Europese chemieconcerns hebben meerdere studies naar mogelijke risico’s van hun bestrijdingsmiddelen niet aan de Europese Unie verstrekt. Het gaat om negen...

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...