Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische verstoringen kampt hun land- en tuinbouw met grote droogte en deels mislukte oogsten. Het verzoek was ingediend door Portugal en Spanje, dat nadien werd gesteund door Frankrijk en Italië. 

Ook land- en tuinbouwers in andere (nog niet bij name genoemde) EU-landen die kampen met grote klimatologische schade kunnen  in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Naar verluidt gaat dat laatste niet alleen gelden voor de druiven- en wijnindustrie maar ook voor de fruitteelt in enkele landen. Die regeling wordt momenteel opgesteld en wordt binnenkort bekendgemaakt.

Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski toonde dinsdag tijdens de maandelijkse LNV-landbouwraad begrip voor de moeilijke positie waarin die vier landen, op verschillende manieren, al geruime tijd mee kampen. Zo heeft de Franse druivenindustrie tekorten aan sproeiwater, en lijden uitgestrekte Spaanse landbouwgebieden niet alleen aan watertekort maar ook aan verzengende hitte. Volgens de Spaanse minister Luis Planas groeit er in grote delen van zijn land geen enkele grasspriet meer, en moet het vee het hele jaar-door (ingekocht) kunstvoer eten.

In Italië liggen de rivieren vrijwel droog; de rivier de Po bevat amper veertig procent van de ‘normale’ watervoorraad. In de Italiaanse bergen is afgelopen winter door de geringe luchtvochtigheid amper sneeuw gevallen, waardoor nu ook het smeltwater uitblijft.

Wojciechwski zei dat zijn agri-afdeling bestookt is met verzoeken om steun. Hij maakte duidelijk dat niet alle verzoeken voor een schadevergoeding in aanmerking komen. Hij zei dat er van de jaarlijkse 450 miljoen euro in het rampenfonds voor dit jaar nog zo’n 250 miljoen zit. Eerder dit jaar stemde Brussel al in met schadevergoedingen aan vijf buurlanden van Oekraïne, vanwege marktverstoringen door de graancorrridors.

Daarnaast krijgen de  27 EU-landen de mogelijkheid om al bestaande schaderegelingen in het nieuwe GB te activeren (dat ze zelf moeten betalen), maar ook zal Brussel een aantal betalingen en voorschotten versneld uitbetalen.