Nederland: geen steun voor EU-verbod op glyfosaat in landbouw

Nederland gaat in de Europese Unie niet pleiten voor een verbod op het gebruik van glyfosaat in de landbouw, maar gaat ook niet instemmen met een voorstel om het gebruik nog eens tien jaar toe te staan. Landbouwminister Piet Adema zegt dat Nederland eind deze week (‘vrijdag de dertiende’) zich van stemming zal onthouden. 

Daarmee ziet het er naar uit dat er binnen de EU geen gekwalificeerde meerderheid is voor zowel een verbod als voor verlengde toelating. Voor elk van beide besluiten is nodig dat minstens 55% van de EU-landen met samen 60% van de EU-inwoners ermee instemt. Eerder werd bekend dat ook België zich onthoudt van stemming, terwijl al duidelijk is dat Duitsland en Oostenrijk hoe dan ook zullen tégenstemmen.  Frankrijk, Malta en Luxemburg zijn ook niet voor het voorstel van de Europese Commissie.

Minister Adema zegt dat hij met zijn keus voor onthouding-van-stemming rekening houdt met zowel de wetenschappelijke Ctgb-adviezen (om glyfosaat wel toe te staan), als met de Kamermotie om het gebruik te gaan verbieden. Ook zegt hij dat het kabinet aan wetenschappers opdracht heeft gegeven om nieuw aanvullend onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals voor de ziekte van Parkinson.

De minister wijst er ook op dat zowel in de Europese als in de Nederlandse procedures erin is voorzien dat het gebruik van glyfosaat onmiddellijk kan worden verboden, als de komende tijd alsnog mocht blijken dat er risoco’s aan zijn verbonden.

Nu er vrijdag in Brussel geen gekwalificeerd besluit gaat vallen, volgt komende week in de Beroepschriftencommissie een herstemming. Dat zal naar verwachting geen andere standpunten opleveren. EU-Commissaris Stella Kyriakides zei vorige week in het Europees Parlement dat zij het voorstel hooguit op een enkel klein onderdelen wil aanpassen.

Mocht ook na de beroepencommissie nog geen gekwalificeerde meerderheid zijn, dan is de Europese Commissie gemachtigd om zelf een eigen beslissing te nemen. Dat gebeurde vijf jaar geleden (bij de vorige ‘tijdelijke’ verlenging ook).

Alleen als er voldoende ’gekwalificeerde’  tegenstemmers komen, loopt de goedkeuring van glyfosaat na 12-18 maanden af. Daarna mogen ook geen middelen op basis van deze werkzame stof meer worden toegelaten door de lidstaten.