woensdag 8 februari 2023
Home Europese Commissie Nederland moet zich nu al aan strengere EU-milieuregels houden

Nederland moet zich nu al aan strengere EU-milieuregels houden

Nederland moet op last van de Europese Commissie al dit jaar het uitrijden van mest verminderen en grotere delen van het oppervlaktewater als nitraat-vervuild aanmerken.

LNV-minister Piet Adema had eind vorig jaar de Tweede Kamer laten weten dat hij 2023 als overgangsjaar zou beschouwen, maar Nederland is door Brussel op de vingers getikt en dient zich aan de EU-regels te houden.

Het gaat om de gevolgen twee gescheiden milieukwesties: de nieuwe Europese Green Deal en voedselstrategie van-boer-tot-bord, in combinatie met de aanscherping van de kaderrichtlijn voor de waterkwaliteit. Dat nieuwe GLB-landbouwbeleid is pas eind vorig jaar vastgesteld waardoor boeren in Nederland lange tijd maar moesten afwachten wat nu wel of niet mag. 

Daarnaast had Brussel vorig jaar al aan Nederland laten weten dat het niet langer gebruik mag maken van de uitzonderingsregeling (derogatie) voor nitraatbelasting (lees; watervervuiling door mest uitrijden op weilanden). Zo mogen ze voortaan niet langer bemesten langs de randen van sloten en watergangen.

Nederland moet al dit jaar nitraatvervuiling verminderen, en niet pas vanaf volgend jaar. Dat is vooral een signaal dat verbetering van de waterkwaliteit meer prioriteit moet krijgen in Nederland. Volgens Brussel heeft Nederland de regels te soepel geïnterpreteerd. Adema spreekt van een ‘inschattingsfout’.

De aanwijzing betreft vooral weilanden en wateren in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Daarmee is dan 42 procent van het Nederlandse landbouwareaal aangewezen als verontreinigd gebied.

Minister Adema had de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om advies over deze aanwijzing. Hij kiest voor aanwijzing op waterschapsniveau omdat het op dit moment nog niet mogelijk op kleinere schaal waterlichamen af te bakenen.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.