Nieuwe EU-regels veetransport raakt driekwart Ierse kalveren

Als de Europese Unie nieuwe regels instelt voor dierenwelzijn tijdens veetransporten, komt bijna driekwart van de Ierse kalverexport in de knel. Dat zou betekenen dat Ierse melkveehouders jaarlijks honderdduizenden kalfjes minstens twee of drie weken langer op hun boerderij moeten houden.

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat kalfjes minimaal vijf weken oud moeten zijn en minstens 50 kilo moeten wegen voordat ze over grote afstand mogen worden vervoerd. Momenteel is bijna driekwart van de kalveren die vanuit Ierland naar EU-landen wordt vervoerd,  minder dan vijf weken oud, aldus het Ierse ministerie van Landbouw, Voedsel en Marine (DAFM).

Actualisering van de EU-regels voor dieren tijdens transport maken deel uit van het voornemen van de Commissie om de huidige wetgeving uit 2005 inzake dierenwelzijn te herzien. Aanvankelijk was Brussel van plan alle regels voor dierenwelzijn te moderniseren, maar EFSA-Commissaris Stella Kyriakides heeft dat teruggebracht tot ‘dierenwelzijn tijdens transport’, en daarvan dan nog een beperkt pakket. 

Desondanks zijn er veel bezwaren en bedenkingen, niet alleen in de veehouderij en transportsector, maar ook onder verscheidene EU-landen. Zo wil de Europese Commissie met een maximale transporttijd van negen uur per etmaal voor slachtvee een einde maken aan ‘het gesleep van levend vee’  naar de goedkoopste slachthuizen elders in Europa. Ook komt Brussel met strengere eisen voor meer ruimte voor dieren tijdens transport.

Het Ierse ministerie van Landbouw heeft een officiële reactie op de voorstellen opgesteld die aan het Ierse parlement is voorgelegd, en binnenkort in Dublin zal worden besproken (en daarna ongetwijfeld ook bij LNV-vergaderingen in Brussel op de vergadertafels komt). 

Daarin zegt de minister Charlie McConalogue dat Ierland weliswaar ‘de hervorming van de regels inzake dierenwelzijn tijdens het transport steunt’, maar dat Ierland nog enkele “belangrijke aandachtspunten” heeft (lees: wij zijn nog niet zo ver).

De DAFM vindt dat nieuwe transportregels rekening moeten houden met de “unieke” geografische omstandigheden van Ierland en het recht van Ierse bedrijven op behoud van volledige toegang tot de interne EU-markt. EU-maatregelen die de Ierse markttoegang ‘bedreigen’ en Ierse boeren in een nadelige positie plaatsen ten opzichte van hun EU-collega’s zullen waarschijnlijk op ‘sterke tegenstand’ van de Ierse landbouwsectoren stuiten, zo verwacht de DAFM.

Bovendien trekken de Ieren een belangrijk onderdeel van de nieuw-voorgestelde regels ernstig in twijfel, en wijzen ze erop dat die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en er nog nergens praktijkervaring mee is opgedaan. Brussel wil voor het vervoer van kalveren in vrachtwagens verplicht stellen dat de dieren onderweg (in de trailers) worden bijgevoed met melkvervangers, maar Dublin noemt dat “riskant is en niet op bewijs gebaseerd”.

Dat systeem wordt in Duitsland gebruikt voor het toedienen van elektrolyten aan kalveren tijdens transport omdat der kalveren risico lopen op diarree, koliek en uitdroging als ze melkvervanger krijgen. Er is volgens minister McConalogue zelfs wetenschappelijk bewijs dat kalveren die tijdens transport met elektrolytoplossingen worden gevoed, het beter doen dan kalveren die tijdens transport met melkvervangers worden bijgevoed.

Ook zegt Ierland dat het nog niet genoeg gediplomeerde dierenartsen heeft die voortaan veevervoer over zee naar niet-EU-landen moeten begeleiden. Nieuwe EU-regels voor schepen die vee exporteren, die dit jaar zijn ingevoerd, vereisen dat een officiële dierenarts aan boord meevaart van de eerste reis na een goedkeuringsinspectie van het schip.