zaterdag 10 december 2022
Home Europese Commissie Ook Duits Milieubureau wil ander plan voor EU-verbod op pesticiden

Ook Duits Milieubureau wil ander plan voor EU-verbod op pesticiden

Het Duitse Milieuagentschap vindt dat de nieuwe kunstmest-plannen van de Europese Commissie op onderdelen moeten worden verbeterd. Zo zou er meer financiële steun voor landbouwbedrijven moeten komen, betaald uit een EU-brede belasting op pesticiden.

Volgens een studie van de Duitse milieuambtenaren zijn aanpassingen nodig om de EU-voorstellen ook echt te laten werken. Duitsland gaat die voorwaarden nu inbrengen in het op gang komende triloog-overleg van de Europese besluitvorming.

Het Milieuagentschap bepleit om in de EU-landen ‘gewasbeschermingsmiddelen-vrije’ gebieden in te stellen; over acht jaar zo’n tien procent van het totale areaal – zonder bestrijdingsmiddelen of braaklegging – en zonder grasland.

In dat geval zou de nu bekritiseerde eis om het gebruik van chemische middelen terug te dringen vrijwel kunnen vervallen. Om het succes te kunnen controleren, moeten de EU-lidstaten zulke chemie-vrije gebieden wel vastleggen als onderdeel van hun nationale actieplannen. 

Ook zetten de Duitse Milieuambtenaren vraagtekens bij de vage gebiedsomschrijving waar in het geheel geen chemicaliën meer mogen worden gebruikt. Ook de Landbouwministers en de Landbouwcommissie hebben daar al opmerkingen over gemaakt. De vraag is of dat totaalverbod alleen geldt voor drukbezochte parken en plantsoenen, of ook voor natuurgebieden met agrarisch nevengebruik. 

“De verregaande beperkingen van pesticiden in veel beschermde gebieden die in het ontwerp van de Commissie worden beoogd, zijn weliswaar vanuit wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk, maar voor een succesvolle omschakeling is een overgangsperiode nodig”, zo wordt gesteld.

Bovendien willen de Duitse Milieu-ambtenaren – net als verscheidene andere EU-landen – dat er een beter en groter onderscheid gemaakt wordt tussen ‘gevaarlijke’  chemicaliën en minder kwetsbare varianten. Ook moet er een betere zonering van soorten gebieden komen. In het Commissievoorstel wordt onvoldoende rekening te houden met risico-verschillen voor mens en milieu, zo wordt gezegd.

Volgens het rapport zou draagvlak kunnen worden vergroot door landbouwbedrijven voldoende te ondersteunen. De lidstaten moeten worden verplicht om in hun jaarlijkse begroting een passende financiële begroting vast te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een staatsfonds. De gemaakte kosten zouden kunnen worden geherfinancierd via een EU-brede pesticidenbelasting.

Populair

Export van Oekraïense eieren dit jaar door oorlog bijna gehalveerd

Door de Russische oorlog tegen Oekraïne is dit jaar de export van Oekraïense eieren vrijwel gehalveerd. Sinds begin 2022 heeft Oekraïne...

EU-spoedberaad over dure energie en ‘onbetaalbare’ kunstmest

De energieministers van de EU-landen komen vanwege de energiecrisis voor spoedberaad bijeen, mogelijk al eind deze week. De stijgende gasprijzen leiden...

Vogelgriep onder pluimvee in de EU nog nooit zo ernstig als dit seizoen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is...

Van Sparretak (GroenLinks) blij met EU-aanpak B&B-boekingen

De Europese Commissie komt met nieuwe regels voor websites voor vakantieverhuur, zoals Airbnb en Booking.com.  Verhuursites worden verplicht informatie over de...

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Net binnen

Nederland helpt bij EU-steun voor reparatie stroomnet in Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne in de komende wintermaanden met materialen om belangrijke energie-installaties te kunnen herstellen. Het gaat om een zending van onder...

Wojciechowski: Oekraïense export leidt in buurlanden tot marktverstoring

De Europese Unie moet haar vrijhandelsovereenkomst met Oekraïne herzien en desnoods opnieuw invoerheffingen opleggen voor sommige landbouwproducten, zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski woensdag...

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...