Protest EU-import Oekraïens graan en pluimvee

Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski dringt bij de Europese Commissie aan op nieuwe maatregelen tegen de volgens hem marktverstorende effecten van de toegenomen Oekraïense agri-export naar EU-landen. De Commissie wil de vrijstelling van importheffingen en quota nog eens met een jaar verlengen.

Europese organisaties van akkerbouwers, graanverkopers en pluimveehandel die zijn aangesloten bij de EU-agrikoepel Copa-Cosega hebben in een brandbrief aan Brussel het hernieuwdep leidooi van Wojciechowski ondersteund.

Wojciechowski dringt erop aan dat het nieuwe decreet, dat op 5 juni van kracht wordt, beperkingen moet bevatten op de import van suiker en pluimveevlees uit Oekraïne. Volgens hem is de import van pluimvee en suiker uit Oekraïne de laatste tijd flink toegenomen, en dit brengt een bedreiging voor het concurrentievermogen op de EU-markt en de Poolse suiker- en pluimveeproductie. 

Daarentegen wil Europees Handelscommissaris Valdis Dombrovskis de huidige beperkingen versoepelen. Hij pleit voor volledige afschaffing van het tijdelijke embargo dat vorig jaar op verzoek van Polen en vier andere EU-buurlanden tegen Oekraïense import werd ingesteld. Dit standpunt wordt ook gesteund door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. De nieuwe Poolse minister van Landbouw, Czesław Siekierski, vindt ook dat er nieuwe Europese afspraken over de Oekraïense import moeten komen.

Daarnaast heeft de Europese Transportcommissaris Adina Valean zich inmiddels ook gemengd in het conflict over de Poolse blokkades van verscheidene grensovergangen naar Oekraïne. Hoewel boze Poolse boeren inmiddels enkele grensblokkades hebben opgeheven, zijn het nu vooral Poolse vrachtwagenchauffeurs die slechts mondjesmaat Oekraïense vrachtwagens doorlaten. 

Voorheen mochten zij in EU-landen geen klussen aannemen maar moesten zij ‘leeg’ terugkeren. Na het opheffen van de EU-beperkingen mogen zij dit wel, waardoor Poolse chauffeurs hen beschouwen als nieuwe concurrenten.

De Oekraïense regering zegt dat het wegtransport van agrarische producten steeds minder belangrijk wordt omdat de afgelopen maanden steeds vaker de scheepvaartroute over de Zwarte Zee opnieuw kan worden gebruikt. Na het succesvol in de grond boren van enkele Russische marine schepen in havens in de Krim, is de Russische militaire dreiging in het westelijk deel van de Zwarte Zee verder afgenomen. Volgens Oekraïense media bevindt de export over zee zich al weer op driekwart van het vooroorlogse niveau.