Sinkevicius: Nederland had veel eerder stikstof moeten beperken

ENVI Committee - Exchange of views with Mr Virginijus Sinkevicius, Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries, as part of the structured dialogue

Nederland had al jaren geleden maatregelen tegen stikstofemissies moeten nemen. Als daar eerder mee was begonnen, dan waren nu niet zulke drastische maatregelen nodig geweest. Dat zei Milieucommissaris Virginijus Sinkevičius in een debat in Straatsburg over de Europese biodiversiteitsdoelen.

Volgens Sinkevičius zit het toepassen van de nitraatregels in Nederland er al aan te komen sinds de jaren ’60. Met zijn opmerkingen sloot de EU-commissaris aan bij eerdere uitlatingen van VVD- en CDA-politici in Den Haag dat in het milieu- en landbouwbeleid te lang is geprobeerd op de oude voet door te gaan.

In plaats van beperkende maatregelen te nemen, heeft Nederland in het verleden juist maatregelen genomen in tegengestelde richting. Om dat op te lossen zijn nu grote investeringen nodig. Het is erg belangrijk dat dat geld terecht komt bij diegenen voor wie de gevolgen van de transitie het grootste zijn,” aldus Sinkevičius.

De Milieucommissaris reageerde met zijn uitspraken over de situatie in Nederland op vragen van Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD). “Decennialang is er in Nederland gestuurd op groei en intensivering van de veehouderij, door overheden, door banken.

Nederland is nu een van de landen die de hoeveelheid stikstof die in natuurgebieden terechtkomt, drastisch moet verminderen. En dat betekent onherroepelijk ook dat het aantal dieren in de vee-industrie drastisch moet verminderen”, aldus Hazekamp. 

De Eurocommissaris wees in zijn reactie nadrukkelijk op het belang van natuurbescherming, en verwees daarbij naar het door landbouw en varkensindustrie verwoeste Spaanse natuurgebied in de lagune Mar Menor. “Dat is zo goed als onbewoonbaar geworden. Dat is wat er gebeurt als je niks doet tegen stikstofemissies,” waarschuwde Sinkevičius.

De Eurocommissaris zegt wel de inspanningen van de huidige Nederlandse regering om het probleem op te lossen te waarderen. “We zijn een duidelijk plan overeengekomen met de Nederlandse regering. Veel andere EU-landen zijn Nederland voorgegaan bij het naleven en implementeren van de Europese milieuwetgeving. Ik denk dat dit ook in Nederland zal lukken,” aldus Sinkevičius.