“Strategische dialoog” over veel meer dan EU-landbouw

Resumed hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate, Agriculture - Q&A

Voorzitter Ursula von der Leyen zegt dat de Europese Commissie volgende maand begint met de door haar toegezegde ‘strategische discussie over de toekomst van de landbouw’. Hoewel ze nog geen details gaf over de precieze agenda, presenteerde ze enkele vragen die centraal zullen staan in komende discussies.

Wel werd uit de toespraak van Von der Leyen op de jaarlijkse EU-agri conferentie duidelijk dat de ‘strategische discussie’ niet alleen gevoerd zal worden met (organisaties van) Europese boeren, maar dat het hele scala aan agrifood-actoren erbij betrokken zal zijn, “van kleine traditionele producenten van biologisch voedsel tot grote tarweproducenten”, aldus Von der Leyen.

Opnieuw zei de EC-voorzitter niets over de afhandeling van eerder aangekondigde onderdelen van de Green Deal en de voedselstrategie en het biodiversiteitspakket van-boer-tot-bord. Wel zei ze dat het nieuwe landbouwbeleid ook plattelandsgemeenschappen moet bijstaan, evenals het ondersteunen van de landbouw “binnen de grenzen van onze planeet en haar ecosysteem”.

Een aantal EU-ministers van Landbouw hebben het idee van een strategische dialoog verwelkomd, hoewel sommigen betreurden dat het geheel op de landbouw wordt geconcentreerd, en die in plaats daarvan opriepen tot een meer inclusieve ‘voedselsystemen’-benadering. “We moeten naar het hele voedselsysteem kijken, van productie tot consumptie, en commerciële actoren zoals voedselverwerkers en detailhandelaren erbij betrekken”, staat in een brief die is opgesteld door meerdere EU-voedselministers. 

Op de vraag van verslaggevers of de naam moet worden uitgebreid, was Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski het ermee eens dat de strategie “niet alleen de landbouw” in ogenschouw zou moeten nemen. Hij voegde eraan toe dat de gekozen titel een “werknaam” was. Wojciechowski zei dat de ‘strategische dialoog’ in januari de weg moet vrijmaken voor onderhandelingen en debat daarná over de toekomst van het gemeenschappelijke landbouwbeleid GLB in de nieuwe bestuursperiode, ná de Europese verkiezingen.

“We hebben de argumenten nodig voor een sterkere begroting (…) 0,3% van het bbp is niet genoeg”, zei Wojciechowski na afloop van de conferentie tegen journalisten, eraan toevoegend dat hij hoopt dat deze dialoog “een belangrijk signaal zal geven aan de lidstaten, omdat zij het budget bepalen. Eerder maakte Wojciechowski al duidelijk dat hij vindt dat de financiering van het EU-landbouwbeleid de komende jaren fors op de schop zal moeten

Komende week komt de landbouwbegroting bij de 27 EU-ministers van Financiën onder een vergrootglas te liggen, in hun zoektocht naar 50 miljard euro extra voor militaire steun aan Oekraïne. Huidig roulerend EU-voorzitter Spanje heeft de landbouwbegroting tot nu toe buiten mogelijke bezuinigingen gehouden, tot onvrede van meerdere EU-landen.