Verder EU-uitstel voor veetransport en bont- en kooiverbod 

De Europese Commissie heeft de eerder aangekondigde herziening van de dierenwelzijnswetten teruggebracht tot een verplichte registratie van katten en honden, en tot enkele beperkingen voor veetransporten. Nederland pleit tot nu toe vergeefs voor een verbod op langeafstandstransporten.

Ook neemt de Europese Commissie nog geen standpunt in over een verbod op het houden van dieren in kooien, maar wordt daarover eerst een deskundigenadvies van de EFSA gevraagd. Dat geldt ook voor een verbod op het fokken van pelsdieren. Daarmee worden die twee kwesties over de Europese verkiezingen heengetild en doorgeschoven naar de nieuwe Europese Commissie.

Dierenrechtenorganisaties wijzen erop dat over beide onderwerpen een succesvolle Europese volkspetitie is gehouden waarin miljoenen inwoners om zulke verboden hebben gevraagd.

De veetransporteurs krijgen nog vijf jaar de tijd om hun vrachtwagens aan te passen aan eisen voor nieuwe afmetingen. De sta-hoogte moet worden verhoogd en de vloerruimte per dier moet ruimer. Volgens de Europese koepel van de agrarische sector Copa-Cosega is die eis voor de transportsector vrijwel onbetaalbaar.

Wel komt de Commissie enigszins tegemoet aan kritiek op ‘het gesleep door Europa met levend vee’ op weg naar slachthuizen. Ritten voor slachtvervoer worden aan maximaal negen uur gebonden. Daarmee wil Brussel diervervoer beperken.

Voor andere (export-)transporten bepleit de Commissie een maximale reistijd van 21 uur per etmaal, met minstens een uur onderbrekende rust na tien uren. Na die 21 uur moeten de dieren een dag buiten de vrachtwagen kunnen rusten voordat de reis met nog eens maximaal 21 uur mag worden voortgezet.

Ook wil de Europese Commissie het beroepsmatig fokken van honden en katten voor het eerst op Europees niveau reguleren. Zo moeten huisdieren voorzien worden van een chip en worden geregistreerd. Dat geldt dan weer niet voor zwerfdieren. 

De Nederlandse Europarlementarier Anja Hazekamp (PvdD) noemt de vernieuwde regels ‘zeer teleurstellend’. “Als dit de nieuwe regels worden, blijven de afschuwelijke transporten per schip, per vrachtwagen en zelfs per vliegtuig gewoon doorgaan. Zelfs lange afstandstransporten naar het Midden- Oosten en andere uithoeken van de wereld blijven mogelijk onder de nieuwe regels,” zegt Hazekamp.

De voorstellen moeten nu nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-lidstaten, waarschijnlijk op z’n vroegst in 2025.