vrijdag 7 oktober 2022
Home Europese Commissie Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische middelen in de landbouw en voedselvoorziening. Ook komt er voor het eerst sinds 20 jaar een dwingende natuur-herstelwet om de achteruitgang van ‘het groen’ tegen te gaan.

Voorzitter Norbert Lins (EVP) van de Landbouwcommissie betreurt het dat de Commissarissen Frans Timmermans, Virginius Sinkevicius en Stella Kyriakides het verzoek van tien EU-landen hebben genegeerd om hun boer-tot-bordregels nog een tijdje uit te stellen.

Ook de christendemocraten in het Europees Parlement vinden dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de mogelijke gevolgen van de Green Deal-klimaatplannen.

Lins vreest dat de maatregelen ertoe leiden dat er minder voedsel wordt geproduceerd. De Duitse Boerenbond heeft een soortgelijke verklaring afgelegd. De Europese Commissie antwoordde dat er talrijke onderzoeken zijn die aantonen dat boeren pesticiden kunnen verminderen en geld kunnen besparen zonder de oogstopbrengsten in gevaar te brengen. 

Klimaatcommissaris Frans Timmermans zei dat sommigen de oorlog gebruiken als excuus om het project te kritiseren. Ook GroenLinkser Bas Eickhout liet zich in die zin uit: “Er is een grote, zeer geslaagde, lobby op gang gekomen die de oorlog in Oekraïne gebruikt om milieuregels aan de kant te zetten om de voedselproductie op te schroeven. We moeten bouwen aan een veerkrachtige Europese landbouwsector die niet tégen, maar mét de natuur werkt. 

De Europese landbouwkoepel Copa-Cosega kritiseerde het feit dat de Europese regels niet worden vastgelegd in een juridisch-bindende richtlijn voor elk van de EU-landen. In plaats daarvan komt er een op EU-niveau een ‘streefcijfer’ dat vervolgens door de individuele landen, samen met hun agrarische bedrijfstakken, in bíndende nationale plannen wordt vastgelegd. 

Volgens Copa-Cosega is daardoor de uitkomst over enkele jaren nog hoogst ongewis. Bovendien vindt de koepelorganisatie dat er veel te weinig geld voor wordt uitgetrokken. De vrees wordt uitgesproken dat dat ten koste zal gaan van de huidige budgetten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De Nederlandse Europarlementarier Anja Hazekamp (PvdD) noemde het positief ‘dat de EU eindelijk doelstellingen heeft vastgesteld om pesticidegebruik te verminderen’. Het is volgens haar wel de vraag of de regels garanderen dat nationale reductiedoelstellingen gaan leiden tot minder gifgebruik. 

Positief is de Partij voor de Dieren over het voorgestelde totaalverbod op gifgebruik in natuurgebieden en in stedelijke gebieden, zoals schoolpleinen en parken. “Het is onverantwoord om landbouwgif te spuiten in gebieden waar zich veel mensen bevinden. Dat moet je niet willen. Een totaalverbod zal eraan bijdragen dat mensen en dieren minder blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen,” aldus Hazekamp.

“Dit is niet het juiste moment voor de wetsvoorstellen over pesticidenreductie en natuurherstel”, zegt Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder in de landbouwcommissie van het Europees Parlement namens het CDA (EVP-Fractie). “Omdat we midden in de ergste voedselcrisis van onze eeuw zitten, moet de Europese Commissie geen nieuwe wetgeving invoeren die de voedselproductie in Europa gevoelig kan verminderen”, zo reageerde ze op de voorstellen van de Commissie.

“Sinds de “van boer tot bord”-strategie heeft onze christendemocratische EVP-Fractie voortdurend om een grondige effectbeoordeling gevraagd. Tot nu toe hebben we er nog géén gezien’, zo herhaalde ze eerdere pleidooien.

Populair

Nieuw onderzoek zet elektrische pulsvisserij weer op EU-agenda

Komend voorjaar zal in de Europese Unie de elektrische pulsvisserij opnieuw worden bekeken. Daarmee reageert de Europese Commissie op het nieuwe...

Honderden herten en zwijnen voor aanleg windmolenpark afgeschoten

De Portugese regering heeft met onmiddellijke ingang een milieu effect rapportage (MER) voor de aanleg van een groot windmolenpark stilgelegd nadat...

Stuwmeren in de VS door droogte uitgeput; sproeiverbod op komst

Door de aanhoudende droogte ontstaat in het westen van de Verenigde Staten steeds grotere watertekorten waardoor nu al drinkwater-beperkingen van kracht...

Ultieme poging van EU om nieuwe landbouwsubsidies af te spreken

Vertegenwoordigers van de drie Europese instellingen proberen donderdag en vrijdag in Brussel op een nieuwe "super-triloog" het alsnog eens te worden...

Ook Frankrijk wil EU-verbod op het afmaken van miljoenen kuikentjes

Frankrijk heeft zich aangesloten bij het Duitse verbod op het doden van mannelijke kuikentjes. Al met ingang van komend jaar wil...

Net binnen

Extra G20-top over meer export van goedkopere Russische kunstmest

De Verenigde Naties juichen het "succes" toe van de recente overeenkomst tussen Kiev en Moskou over het deblokkeren van de graanexport...

EU: geld uit plattelandsfonds ook voor biogas en nieuwe energiekoers

De EU-landen zijn het ermee eens dat een deel van de honderden miljarden voor de Europese energietransitie zal moeten komen uit...

Na 15 jaar één oplaadsnoertje voor Europarlementariër Toine Manders

Er komt na bijna vijftien jaar gesteggel over procedures en bevoegdheden eindelijk één universele Europese oplader voor alle mobiele telefoons en...

Europese Unie verbetert de aanpak van grensoverschrijdende ziektes

Sinds de coronapandemie wordt door de Europese Unie gewerkt aan de oprichting van een Gezondheidsunie, waarvan de contouren steeds meer zichtbaar...

Vogelgriep onder pluimvee in de EU nog nooit zo ernstig als dit seizoen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is...