donderdag 1 december 2022
Home Europese Commissie Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische middelen in de landbouw en voedselvoorziening. Ook komt er voor het eerst sinds 20 jaar een dwingende natuur-herstelwet om de achteruitgang van ‘het groen’ tegen te gaan.

Voorzitter Norbert Lins (EVP) van de Landbouwcommissie betreurt het dat de Commissarissen Frans Timmermans, Virginius Sinkevicius en Stella Kyriakides het verzoek van tien EU-landen hebben genegeerd om hun boer-tot-bordregels nog een tijdje uit te stellen.

Ook de christendemocraten in het Europees Parlement vinden dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de mogelijke gevolgen van de Green Deal-klimaatplannen.

Lins vreest dat de maatregelen ertoe leiden dat er minder voedsel wordt geproduceerd. De Duitse Boerenbond heeft een soortgelijke verklaring afgelegd. De Europese Commissie antwoordde dat er talrijke onderzoeken zijn die aantonen dat boeren pesticiden kunnen verminderen en geld kunnen besparen zonder de oogstopbrengsten in gevaar te brengen. 

Klimaatcommissaris Frans Timmermans zei dat sommigen de oorlog gebruiken als excuus om het project te kritiseren. Ook GroenLinkser Bas Eickhout liet zich in die zin uit: “Er is een grote, zeer geslaagde, lobby op gang gekomen die de oorlog in Oekraïne gebruikt om milieuregels aan de kant te zetten om de voedselproductie op te schroeven. We moeten bouwen aan een veerkrachtige Europese landbouwsector die niet tégen, maar mét de natuur werkt. 

De Europese landbouwkoepel Copa-Cosega kritiseerde het feit dat de Europese regels niet worden vastgelegd in een juridisch-bindende richtlijn voor elk van de EU-landen. In plaats daarvan komt er een op EU-niveau een ‘streefcijfer’ dat vervolgens door de individuele landen, samen met hun agrarische bedrijfstakken, in bíndende nationale plannen wordt vastgelegd. 

Volgens Copa-Cosega is daardoor de uitkomst over enkele jaren nog hoogst ongewis. Bovendien vindt de koepelorganisatie dat er veel te weinig geld voor wordt uitgetrokken. De vrees wordt uitgesproken dat dat ten koste zal gaan van de huidige budgetten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De Nederlandse Europarlementarier Anja Hazekamp (PvdD) noemde het positief ‘dat de EU eindelijk doelstellingen heeft vastgesteld om pesticidegebruik te verminderen’. Het is volgens haar wel de vraag of de regels garanderen dat nationale reductiedoelstellingen gaan leiden tot minder gifgebruik. 

Positief is de Partij voor de Dieren over het voorgestelde totaalverbod op gifgebruik in natuurgebieden en in stedelijke gebieden, zoals schoolpleinen en parken. “Het is onverantwoord om landbouwgif te spuiten in gebieden waar zich veel mensen bevinden. Dat moet je niet willen. Een totaalverbod zal eraan bijdragen dat mensen en dieren minder blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen,” aldus Hazekamp.

“Dit is niet het juiste moment voor de wetsvoorstellen over pesticidenreductie en natuurherstel”, zegt Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder in de landbouwcommissie van het Europees Parlement namens het CDA (EVP-Fractie). “Omdat we midden in de ergste voedselcrisis van onze eeuw zitten, moet de Europese Commissie geen nieuwe wetgeving invoeren die de voedselproductie in Europa gevoelig kan verminderen”, zo reageerde ze op de voorstellen van de Commissie.

“Sinds de “van boer tot bord”-strategie heeft onze christendemocratische EVP-Fractie voortdurend om een grondige effectbeoordeling gevraagd. Tot nu toe hebben we er nog géén gezien’, zo herhaalde ze eerdere pleidooien.

Populair

EU veroordeelt Turkse opmars tegen Koerden en stopt wapenhulp

De 28 EU-landen leveren tijdelijk geen wapens meer aan Turkije maar zien af van het instellen van een volledig wapenembargo. Ook hebben...

Macron draagt zaken-topman voor als nieuwe Franse EU-Commissaris

De Franse president Emmanuel Macron heeft de 64-jarige topman Thierry Breton van het ict-concern Atos voorgedragen als kandidaat voor een post...

Johnson wil geen stembusdeal met Farage; SNP wil weer referendum

Brexit-partijleider Nigel Farage heeft de Britse Conservatieven bij de komende verkiezingen een coalitie aangeboden, maar dat heeft premier Boris Johnson inmiddels...

Meer steun voor hele EU-commissie dan voor voorzitter Von der Leyen

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft met onverwacht grote meerderheid ingestemd met de nieuwe Europese Commissie onder leiding van commissievoorzitter Ursula...

Protest van Europarlement tegen anti-homobeleid in Poolse dorpen

Het Europees Parlement heeft Polen veroordeeld voor het instellen van tientallen homo-vrije gebieden. Met een ruim gesteunde resolutie veroordeelt het Europees...

Net binnen

Europese Commissie houdt vast aan plan voor minder gewasbeschermers

De meeste fracties in het Europees Parlement zien nog steeds niks in de voorstellen van de Europese Commissie om het gebruik van...

Landbouwcommissie niet tevreden over eigen inbreng in het GLB

Als het Europees Parlement meer zeggenschap wil over toekomstige vernieuwingen in het gemeenschappelijke landbouwbeleid, dan moeten de EU-politici hun wensenpakket  beperken tot...

Nog steeds gevoelige verliezen in Duitse vleesindustrie

De Duitse vleesindustrie maakt nog steeds slechte tijden door. De grote slachterijen hebben meer dan de kleinere slachters nog steeds te lijden...

Europees Parlement wil lagere beschermde status van wolven

Wolven in de Europese Unie moeten minder worden beschermd. Dat vindt een meerderheid van het Europees Parlement.  Het is de eerste keer...

Meer steun maar geen doorbraak voor Nederlands plan voor mestvervangers

Het Nederlandse project voor het omwerken van dierlijke mest tot een gezuiverde en natuurvriendelijke mestvervanger wordt inmiddels gesteund door zestien EU-landen. Dat...