VS en EU: geen concurrenten bij ontwikkeling ‘groene technologie’

De Verenigde Staten zullen essentiële onderdelen voor nieuwe ‘groene technologieën’ die in de Europese Unie worden gemaakt, behandelen alsof ze uit de Verenigde Staten komen. Daarmee lijkt een dreigend handelsconflict over Europese accu’s voor in de VS gebouwde elektrische auto’s van de baan.

De overeenkomst is bedoeld om marktafscherming voor toekomstige groene technologieën te voorkomen. EU-landen beschouwen de aanvankelijke vereisten als Amerikaans protectionisme. 

Volgens het akkoord zullen de EU en de VS elkaar erkennen als gelijkwaardige partners in de ontwikkeling van groene technologieën, wat betekent dat ze elkaar niet langer als concurrenten zien. Dit zal waarschijnlijk leiden tot meer samenwerking tussen de twee economische blokken op het gebied van schone energie, duurzame mobiliteit en andere groene technologieën.

De EU en de VS hebben afgesproken dat ze zullen samenwerken om te voorkomen dat subsidies de concurrentie tussen de twee economische blokken verstoren. Daarmee willen ze ook voorkomen dat China gaat profiteren van onderlinge Amerikaans-Europese concurrentie.

Deze doorbraak in de overeenkomst tussen de EU en de VS is goed nieuws voor bedrijven en investeerders die zich bezighouden met groene technologieën. Het akkoord biedt meer zekerheid en voorspelbaarheid. “Dit is het begin van een nieuw tijdperk in de samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van schone energie en klimaatverandering”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie.

Het akkoord werd aangekondigd na een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Tijdens de ontmoeting werd ook gesproken over andere kwesties, zoals de handelsrelatie tussen de EU en de VS en de toekomst van de internationale samenwerking op het gebied van klimaatverandering.