Welles-nietes over gevolgen van boer-tot-bord gaat gewoon door

Récolte de l'orge - moissoneuse batteuse

Europese JRC-wetenschappers die vorig jaar aan de EU rapporteerden over de van-boer-tot-bordstrategie, hebben een nieuw wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Daarin reageren ze op beweringen en conclusies in andere recente studies, onder andere van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) en WUR-Research.

Een aantal auteurs van het JRC-rapport vergelijken al die studies (Kiel, USDA, JRC, WUR) met elkaar, ook hun eigen. Het betreft een separaat artikel, géén tweede JRC-studie in opdracht van de EU. Wel is het een publicatie waaraan voor een deel dezelfde wetenschappers hebben geschreven.

In hun publicatie maken ze opmerkingen over de manier waarop die eerdere studies in het nieuws zijn gebracht en stellen dat hetgeen over negatieve gevolgen (voor agrarische inkomens – red.) wordt beweerd, niet kan worden onderbouwd.

De modellen die in alle onderzoeken zijn gebruikt, hebben volgens de JRC-publicisten hun beperkingen. Ze zijn niet in staat om de volledige impact van de nieuwe milieu- en voedselstrategieën te beoordelen en de toekomst te voorspellen.

Over het eigen JRC-model wordt gezegd dat het alleen veranderingen vastlegt op drie milieugebieden voor de landbouwsector: broeikasgassen, stikstofoverschotten en ammoniakemissies. De voordelen van deze verlagingen strekken zich echter uit tot de hele samenleving. Zo leidt verminderde ammoniakemissie ook tot minder fijnstof in de atmosfeer, wat zich vervolgens vertaalt in minder voortijdige sterfte. Dat zou kunnen leiden tot ongeveer 16.000 minder vroegtijdige sterfgevallen.

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben onlangs in opdracht van CropLife Europe en CropLife International berekend wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor de oogsten als er minder of geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt.

Die studies kijken overigens alleen naar productie, niet naar inkomens. Daarom kunnen er ook geen conclusies over inkomens worden getrokken, zo menen de rapporteurs.

De WUR-onderzoekers erkennen weliswaar dat de mogelijke voordelen op de terreinen als Klimaat, Gezondheid en Biodiversiteit niet zijn meegenomen, hoewel  daar nou juist de hele F2F-strategie op is gericht, zo merkte een andere WUR-onderzoeker, Jeroen Candel afgelopen weekeinde op. Bovendien is de voedselzekerheid volgens Candel niet in het gedrang, zo kritiseerde hij eerder zijn WUR-genoten.

Klimaatcommissaris Frans Timmermans zei vorig jaar tegen de Tweede Kamer ‘dat de boer-tot-bordstrategie de hele voedselketen omvat. Als je alleen kijkt naar een aantal doelen aan de productiekant, dan krijg je per definitie een vertekend beeld. 

Dus ik hoop ook dat we de discussie daarover eens wat vaker kunnen voeren; dat we niet alleen praten over de kosten van de transitie maar ook eens kijken naar de enorme kosten van de niet-transitie. Dat we niet de mensen blijven wijsmaken dat als we maar niks doen, alles blijft zoals het nu is. Dat is gewoon niet waar’.